logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Protecting people and property during demolition work

inż. Wioletta Żmuda-Czerwonka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.07.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Rozbiórki zwykle dotyczą obiektów starych, zagrażających bezpieczeństwu bądź zaniedbanych. Koszt renowacji budynku przewyższa niekiedy koszty wyburzenia lub jego demontażu. Prace tego typu wymagają zarówno odpowiednich pozwoleń, jak i umiejętności oraz specjalistycznego przygotowania czy wyposażenia pracowników. Nie wszystko może wykonać maszyna, ale też nie każde miejsce jest w pełni bezpieczne dla człowieka. Metody, które wykorzystywane są w pracach rozbiórkowych, można dostosowywać do stanu obiektu przeznaczonego na rozbiórkę.
Słowa kluczowe: rozbiórka; metody; obiekt budowlany; wybuch; maszyny budowlane.

Abstract. What is usually demolished are old or neglected structures, which can be dangerous. Sometimes, it can cost more to renovate the building than to demolish it or strip it out. Such work requires both special permits and skills, and specialist qualifications and equipment. Not everything can be done by machines, and not all places are completely safe for people. Demolition methods can be adjusted to the condition of the building to be demolished.
Keywords: demolition, methods, building, explosion, construction machinery.

Literatura
[1] Krzewiński Roman i in. 2005. Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Warszawa. Wydawnictwo Polcen.
[2] Lewicki Józef. 2004. „Metody wybuchowej likwidacji obiektów wieloprzestrzennych”. Górnictwo i Geoinżynieria 3.
[3] PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, część 1-6. Oddziaływania ogóle. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
[4] Rawska-Skotniczy Anna. 2015. „Rozbiórki – prawne aspekty prowadzenia robót”. Builder (69): 69 – 71.
[5] Rawska-Skotniczy Anna, Marek Nalepka. 2016. „Metody realizacji robót rozbiórkowych”. Builder (84): 84 – 87.
6] Runkiewicz Leonard i in. 2014. Zasady postępowania przy naprawach, w zmacnianiach, nadbudowach i rozbiórkach konstrukcji z betonu. XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji – http://inżynierbudownictwa.pl – dostęp 23.04.2020
[7] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, poz. 768, poz. 822).

Przyjęto do druku: 10.06.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 7/2020, strona 58-60 (spis treści >>)