logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Ziółkowski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0002-0032-4481

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.09
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Prędkość pojazdów jest jednym z podstawowych parametrów oceny funkcjonalności sieci drogowo-ulicznej i jakości ruchu. Ocena taka bazuje na informacji prędkości chwilowej, która ma odzwierciedlać wpływ podstawowych charakterystyk przekroju poprzecznego drogi i jej otoczenia, takich jak szerokość pasa ruchu czy typ i szerokość pobocza. Z drugiej strony pomija się istotny, w przypadku dróg zamiejskich, czynnik, jakim jest krętość drogi. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań prędkości chwilowej i odcinkowej na zamiejskich odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych w województwie podlaskim. W pomiarach prędkości chwilowej wykorzystano automatyczny mikrofalowy rejestrator RTMS Autoscope, a w pomiarach prędkości odcinkowej zestaw dwóch kamer rejestrujących i odczytujących tablice rejestracyjne.

Słowa kluczowe: prędkość chwilowa; prędkość odcinkowa; drogi wojewódzkie.

Sectional speed vs. spot speed on regional roads

Abstract. The speed of vehicles is one of the basic parameters of the road and street network functionality and traffic quality assessment. Such an assessment is based on the use of information about instantaneous speed which is to reflect the influence of basic characteristics of road’s cross-section and surroundings, such as: width of the lane or type and shoulder width. On the other hand road curvature which is an essential factor for evaluation of rural roads is being omitted. The article presents selected results of spot and sectional speed measurements conducted on rural sections of voivodeship roads located in the Podlasie voivodship. For the instantaneous velocity measurements an automatic operating inmicrowave bands RTMS Autoscope recorder was used and for the measurement of the sectional speed a set of two cameras registering and reading number plates were applied.

Keywords: spot speed; sectional speed; regional roads.

Literatura
[1] Heine Andreas. 2013. „Integrated evaluation of rural road networks”. Prace Naukowe PW. Transport, z. 96.
[2] Porta Sergio, Paolo Crucitti, Vito Latora. 2006. „The Network Analysis of Urban Streets: A Primal Approach”. Environment and Planning B: Planning and Design 33 (5): 705 – 725. DOI: 10.1068/b32045.
[3] Sevtsuk Andres, Michael Mekonnen. 2012. „Urban network analysis”. Revue internationale de géomatique (22): 287 – 305.
[4] Szczuraszek Tomasz. 2009. „Prędkość pojazdów w ruchu swobodnym jako wyznacznik jakości ruchu”. Magazyn Autostrady (11): 16 – 21.
[5] Ziółkowski Robert. 2018. „Nowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego”. Materiały Budowlane 547 (3): 28 – 29. DOI: 10.15199/33.2018.03.10.
[6] Ziolkowski Robert. 2018. „Sectional speed control system as system to evaluate driver’s behaviour on rural roads”. Engineering for Rural Development: 17th International Scientific Conference, Jelgava.

Pracę wykonano w Politechnice Białostockiej w ramach realizacji pracy statutowej S/WBiIŚ/1/2015 finansowanej ze środków MNiSW.
Przyjęto do druku: 25.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 50-51 (spis treści >>)