logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Rozbudowa fabryki Grupy PSA w Gliwicach – BIM, prefabrykacja i nowoczesność

Celem technologii BIM jest dobra i efektywna współpraca uczestników procesu budowlanego i przepływ informacji. O ile na przestrzeni wieków zmianie ulegały nośniki informacji (przekaz ustny, papier, ekran komputera), to myśl przewodnia pozostawała zawsze taka sama: sprawna realizacja przedsięwzięcia. W zależności od aktualnego poziomu technologicznego, wielkości budowli, dostępności fachowców oraz kilku innych czynników, wynik tego procesu bywał różny. 

Read more ...

Betonowe stropy prefabrykowane

W Polsce w budownictwie kubaturowym bardzo często stosuje się stropy z elementów prefabrykowanych. Ich zalety, to przede wszystkim szybkość montażu, bardzo dobra jakość prefabrykatów, duża rozpiętość w przypadku...

Read more ...

Nowa fabryka Grupy Pekabex w Gdańsku PREFABRYKACJA

W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, 500 tys.m2 elementów prefabrykowanych rocznie – takmożna scharakteryzować nową fabrykę Grupy Pekabex w Gdańsku-Kokoszkach, która uroczyście została otwarta 30 stycznia br. Wartość inwestycji to ponad 65mln zł. Jest to piąty zakład produkcyjny czołowego w Polsce wytwórcy betonowych elementów prefabrykowanych i należy do najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Europie.

Read more ...

Jest duże zainteresowanie prefabrykatami typu filigran z nowej fabryki Grupy Pekabex

Z Przemysławem Borkiem, Prezesem Zarządu Pekabex Bet S.A. rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Pod koniec stycznia br. Grupa Pekabex uruchomiła nową fabrykę. Proszę o szczegóły dotyczące tej inwestycji. Przemysław Borek: Grupa Pekabex od lat rozwija bazę produkcyjną w Polsce i umacnia pozycję lidera na rynku prefabrykacji betonowej. Dotychczas miała cztery fabryki: w Poznaniu; Bielsku-Białej; Gdańsku oraz Mszczonowie...

Read more ...

Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości

Początki prefabrykacji, tzn. zastosowania procesów przemysłowych w budownictwie, sięgają początku XVIII wieku. Rewolucja Przemysłowa oraz pojawienie się nowych materiałów, takich jak stal i szkło, wywarły ogromny wpływ na architekturę i prefabrykację. W niektórych przypadkach projekt architektoniczny przeszedł fundamentalną zmianę, prowadząc do nowych stylów mocno zakorzenionych w procesach przemysłowych [3, 4]. Od początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie. Uprzemysłowienie budownictwa wymaga przeniesienia prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. Produkcja fabryczna pociąga za sobą racjonalne i efektywne procesy produkcyjne, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy w przeliczeniu na metr kwadratowy, wynikające ze zautomatyzowanej produkcji. Stopniowo wprowadza się automatyzację, którą zresztą już zastosowano w takich dziedzinach, jak przygotowywanie stali zbrojeniowej, montaż form, betonowanie i wykończenie powierzchni w betonie architektonicznym.

Read more ...

Kierunki rozwoju prefabrykacji

Prefabrykacja betonowa bardzo dobrze wpisuje się w kierunki wyznaczane przez zrównoważony rozwój dzięki optymalizacji nakładów na materiały i robociznę, zwiększeniu trwałości elementów, a tym samym wydłużeniu czasu bezawaryjnego użytkowania obiektu oraz ograniczeniu uciążliwości procesów budowlanych dla otoczenia. Prefabrykaty z betonu stosowane są w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowym, infrastrukturalnym oraz mieszkaniowym. 

Read more ...