logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Prefabrykowane elementy żelbetowe z betonu architektonicznego

Beton postrzegany głównie jako materiał konstrukcyjny znajduje zastosowanie także w architekturze. Bardzo dobra jakość powierzchni elementów betonowych staje się równie istotna jak ich parametry wytrzymałościowe. Wiąże się to z aspektami estetycznymi i trwałością betonu, którą może znacznie zmniejszyć zbyt duży udział porów.

Read more ...

Sukces z prefabrykacją

Budownictwo systemowe to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie budowlane, zapewniające jakość i solidność praktycznie nieosiągalną w przypadku elementów wykonywanych na budowie. Polscy producenci prefabrykatów żelbetowych kierowali od lat swoją produkcję na rynki niemieckie i skandynawskie, na których, ze względu na bardzo wysokie lokalne koszty produkcji, byli cenowo konkurencyjni.

Read more ...

Nowoczesne rozwiązania dla profesjonalistów na przykładzie „Białej Wanny” – SIKA® White Box Concept

Optymalnym rozwiązaniem wszystkich elementów konstrukcji wodoszczelnych, zapewniającym wodoszczelność i wodoodporność, może być tzw. biała wanna (np. Sika® White Box), znana i doskonalona od kilku dziesięcioleci, głównie w Niemczech i Europie Środkowej. „Biała Wanna” Sika® White Box wymaga szczegółowo i indywidualnie dopasowanych rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z najnowszymi standardami europejskimi, określonymim.in. w PN-EN 1992-3-2008 Projektowanie konstrukcji betonowych. Część 3. Silosy i zbiorniki na ciecze czy w zaktualizowanej w 2014 r. PN-EN 206:2014-04. Podobne zasady są stosowane także w innych światowych normach (np. w amerykańskiej normie ACI 350 Requirements for the Environmental Engineering of 2 Concrete Structures.

Read more ...

Holistyczne podejście do projektowania w czasach pandemii

Pandemia sprawiła, że praca zdalna z domu stała się coraz bardziej powszechna, także w przypadku projektowania. Obecnie inżynierowie projektanci oczekują od współczesnych narzędzi szybkiej oraz sprawnej wymiany danych ze współpracownikami zarówno lokalnie, jak i globalnie. Natomiast elementem kluczowym stał się dla nich aspekt interoperacyjności.

Read more ...

Reologia kluczem do obróbki mieszanki betonowej w zakładach prefabrykacji

Reologia zajmuje się badaniem i opisem zachowania się materiałów pod działaniem obciążeń, z uwzględnieniem wpływu czasu. Oznacza to, że zachowanie się materiału zależy nie tylko od wielkości obciążeń, ale także czasu trwania i ich historii [4].W produkcji i przetwarzaniu betonu jego właściwości reologiczne odgrywają kluczową rolę. 

Read more ...

Sprężone prefabrykaty drobnowymiarowe

Niewielkie wymiary, powtarzalność elementów oraz ręczny montaż to cechy, które sprawiają, że prefabrykacja drobnowymiarowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto szybki i sprawny proces projektowy oraz krótki czas montażu doskonale wpisują się w potrzeby współczesnego budownictwa.

Read more ...

Prefabrykowane elementy sprężone w konstrukcjach dachowych

Prefabrykaty strunobetonowe coraz częściej znajdują zastosowanie w obiektach budowlanych jako elementy stropowe i dachowe. Dzięki możliwości optymalizacji przekroju, konstrukcja staje się lekka i konkurencyjna cenowo w porównaniu z wykonaną z elementów stalowych lub tradycyjnych żelbetowych.

Read more ...