logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Reologia kluczem do obróbki mieszanki betonowej w zakładach prefabrykacji

Reologia zajmuje się badaniem i opisem zachowania się materiałów pod działaniem obciążeń, z uwzględnieniem wpływu czasu. Oznacza to, że zachowanie się materiału zależy nie tylko od wielkości obciążeń, ale także czasu trwania i ich historii [4].W produkcji i przetwarzaniu betonu jego właściwości reologiczne odgrywają kluczową rolę. 

Read more ...

Sprężone prefabrykaty drobnowymiarowe

Niewielkie wymiary, powtarzalność elementów oraz ręczny montaż to cechy, które sprawiają, że prefabrykacja drobnowymiarowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto szybki i sprawny proces projektowy oraz krótki czas montażu doskonale wpisują się w potrzeby współczesnego budownictwa.

Read more ...

Prefabrykowane elementy sprężone w konstrukcjach dachowych

Prefabrykaty strunobetonowe coraz częściej znajdują zastosowanie w obiektach budowlanych jako elementy stropowe i dachowe. Dzięki możliwości optymalizacji przekroju, konstrukcja staje się lekka i konkurencyjna cenowo w porównaniu z wykonaną z elementów stalowych lub tradycyjnych żelbetowych.

Read more ...

BIM w Skandynawii

W przypadku technologii BIM oraz prefabrykacji w budownictwie kraje skandynawskie są stawiane za wzór nie tylko w Europie, ale także na świecie. Od 2001 r. fińska agencja ds. inwestycji rządowych wymaga stosowania technologii BIM w swoich projektach. Natomiast w 2007 r. fińska organizacja – Finnish State Property Services Agency zaczęła wymagać od projektantów wykorzystywania wyłącznie oprogramowania, które obsługiwało uniwersalny format wymiany danych IFC.

Read more ...

Prefabrykacja w MPP

Ostatni spektakularny rozwój technologii budowlanych miał miejsce na początku XX wieku wraz z dojściem do głosu modernistycznych idei poprawiania jakości życia. Hasła głoszone przez naszych poprzedników, skupiające się na upowszechnieniu dostępu do mieszkania, szły w parze z rozwojem technologii gwarantujących te możliwości.

Read more ...

Estetyka i ochrona prefabrykowanych elementów betonowych

Prefabrykacja zapewnia relatywnie stabilne warunki produkcji elementów betonowych, gwarantując większą jednorodność parametrów technicznych w porównaniu z betonowaniem na placu budowy. Pozwala również na osiągnięcie wyższego poziomu estetyki powierzchni betonu (faktury). Nie zawsze jednak jest w staniew100% sprostać wymaganiom dotyczącym jednolitej barwy (niejednokrotnie trudnym do precyzyjnego zdefiniowania). W takich przypadkach pomocne są półprzejrzyste farby mineralne.

Read more ...

Technologia BIM w prefabrykacji

Przemysł prefabrykacji jest obecnie liderem innowacji w budownictwie, głównie dzięki standaryzacji pracy, która pozwala na zwiększenie automatyzacji produkcji. Technologie informatyczne ewoluowały na przestrzeni lat i dostosowały się do nowoczesnych rozwiązań. 

Read more ...