NUMER 03/2018

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Dorner Electronic (reklama)

Tytan (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne

K. MrówczyńskiZbliża się druga fala boomu inwestycyjnego w drogownictwie ... 2
cytuj : Mrówczyński Krzysztof. 2018. "Zbliża się druga fala boomu inwestycyjnego w drogownictwie". Materiały Budowlane 547 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2018.03.01

Titan Polska (reklama)

P. RychlewskiWzmacnianie podłoża gruntowego pod inwestycje infrastrukturalne ... 6
cytuj : Rychlewski Piotr. 2018. "Wzmacnianie podłoża gruntowego pod inwestycje infrastrukturalne". Materiały Budowlane 547 (3): 6-8. DOI: 10.15199/33.2018.03.02

Piletest (reklama)

Wzmacnianie podłoża w technologii Trenchmix® ... 9
Innowacyjne technologie sposobem na niedobór kadry wykonawczej – rozmowa z Grzegorzem Stefanowiczem z PPMD KRUSZBET S.A. ... 10

PPMD Kruszbet (Reklama)

K. Żółtowski, P. Kalitowski, P. ŻółtowskiEstakada E2 – kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza ... 12
cytuj : Żółtowski Krzysztof, Przemysław Kalitowski, Piotr Żółtowski. 2018. "Estakada E2 – kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza". Materiały Budowlane 547 (3): 12-14. DOI: 10.15199/33.2018.03.03

Stalprodukt (reklama)

Thermoflat System (reklama)

M. Wasilewska Laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych ... 16
cytuj : Wasilewska Marta. 2018. "Laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych". Materiały Budowlane 547 (3): 16-17. DOI: 10.15199/33.2018.03.04
D. Małaszkiewicz, M. ŚwientochowskiReaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych ... 18
cytuj : Małaszkiewicz Dorota, Marcin Świentochowski. 2018. "Reaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych". Materiały Budowlane 547 3): 18-19. DOI: 10.15199/33.2018.03.05
A. PlewaWpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych ... 20
cytuj : Plewa Andrzej. 2018. "Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych". Materiały Budowlane 547 (3): 20-21. DOI: 10.15199/33.2018.03.06
W. Gardziejczyk, P. GierasimiukOcena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych ... 22
cytuj : Gardziejczyk Władysław , Paweł Gierasimiuk. 2018. "Ocena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych". Materiały Budowlane 547 (3): 22-23. DOI: 10.15199/33.2018.03.07
K. Zabielska-Adamska, M. KonopkoWykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego ... 24
cytuj : autor. 2018. "Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego". Materiały Budowlane 547 (3): 24-25. DOI: 10.15199/33.2018.03.08
W. GoskLekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża ... 26
cytuj : Gosk Wojciech. 2018. "Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża". Materiały Budowlane 547 (3): 26-27. DOI: 10.15199/33.2018.03.09
R. ZiółkowskiNowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego ... 28
cytuj : Ziółkowski Robert. 2018. "Nowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego". Materiały Budowlane 547 (3): 28-29. DOI: 10.15199/33.2018.03.10
J. BohatkiewiczMetody i środki ochrony przed hałasem drogowym – kryteria wyboru ... 30
cytuj : Bohatewicz Janusz. 2018. "Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym – kryteria wyboru". Materiały Budowlane 547 (3): 30-31. DOI: 10.15199/33.2018.03.11
M. Motylewicz, W. GardziejczykPoziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych ... 32
cytuj : Motylewicz Marek, Władysław Gardziejczyk. 2018. "Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych". Materiały Budowlane 547 (3): 32-33. DOI: 10.15199/33.2018.03.12
E. OłdakowskaProblemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg ... 34
cytuj : Ołdakowska Ewa. 2018. "Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg". Materiały Budowlane 547 (3): 34-35. DOI: 10.15199/33.2018.03.13

RENOWACJA BUDYNKÓW I MODERNIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH

M. GareckiZnaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów ... 36
T. Błaszczyński, W. SokołowskiRenowacja Domu Wdowiego w Żaganiu ... 38
cytuj : Błaszczyński Tomasz, Wojciech Sokołowski. 2018. "Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu". Materiały Budowlane 547 (3): 38-39. DOI: 10.15199/33.2018.03.14
P. BłażejewskiRozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych ... 40
cytuj : Błażejewski Paweł. 2018. "Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych". Materiały Budowlane 547 (3): 40-41. DOI: 10.15199/33.2018.03.15
W. DrozdWspółcześnie stosowane metody osuszania murów ... 42
cytuj : Drozd Wojciech. 2018. "Współcześnie stosowane metody osuszania murów". Materiały Budowlane 547 (3): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.03.16
E. Grochowska, J. KaliszukRenowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych ... 44
cytuj : Grochowska Elżbieta, Joanna Kaliszuk. 2018. " Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych". Materiały Budowlane 547 (3): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.03.17
L. Grzegorczyk, T. Błaszczyński Ekomiasto – scenariusze rozwoju ... 46
cytuj : Grzegorczyk Lidia, Tomasz Błaszczyński. 2018. "Ekomiasto – scenariusze rozwoju". Materiały Budowlane 547 (3): 46-47. DOI: 10.15199/33.2018.03.18
A. Hoła, Ł. Sadowski, J. SzymanowskiZagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego ... 48
cytuj : Hoła Anna, Łukasz Sadowski, Jacek Szymanowski. 2018. "Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego". Materiały Budowlane 547 (3): 48-50. DOI: 10.15199/33.2018.03.19
A. JuszczykProblematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej ... 51
cytuj : Juszczyk Artur. 2018. "Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej". Materiały Budowlane 547 (3): 51-52. DOI: 10.15199/33.2018.03.20
J. Korentz Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych ... 53
cytuj : Korentz Jacek. 2018. "Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych". Materiały Budowlane 547 (3): 53-54. DOI: 10.15199/33.2018.03.21
B. Ksit, K. TabiśWłaściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji ... 55
cytuj : Ksit Barbara, Krzysztof Tabiś. 2018. "Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji". Materiały Budowlane 547 (3): 55-56. DOI: 10.15199/33.2018.03.22
B. NowogońskaWpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych ... 57
cytuj : Nowogońska Beata. 2018. "Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych". Materiały Budowlane 547 (3): 57-58. DOI: 10.15199/33.2018.03.23
A. Sobotka, J. Sagan, M. GicalaKoncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju ... 59
cytuj : Sobotka Anna, Joanna Sagan, Magdalena Gicala. 2018. "Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju". Materiały Budowlane 547 (3): 59-61. DOI: 10.15199/33.2018.03.24
G. ŚladowskiModele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych ... 62
cytuj : Śladowski Grzegorz. 2018. "Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych". Materiały Budowlane 547 (3): 62-63. DOI: 10.15199/33.2018.03.25
S. ŁotyszRzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny ... 64
cytuj : Łotysz Sławomir. 2018. "Rzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny". Materiały Budowlane 547 (115): 64-65. DOI: 10.15199/33.2018.03.26
T. Błaszczyński, B. KlimaszewskiIniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.Wodoszczelność iniekcji gruntowych ... 66
cytuj : Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2018. "Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.Wodoszczelność iniekcji gruntowych". Materiały Budowlane 547 (3): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.03.27
T. Błaszczyński, B. KlimaszewskiKryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową ... 68
cytuj : Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2018. "Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową". Materiały Budowlane 547 (3): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.03.28

Painpol (reklama)

Aquapol (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

P. Gębarowski, P. S. RomanowskiZbrojenie rozproszone w ABK ... 73
cytuj : Gębarowski Piotr, Piotr S. Romanowski. 2018. "Zbrojenie rozproszone w ABK". Materiały Budowlane 547 (3): 73-74. DOI: 10.15199/33.2018.03.29

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. Chyła, G.AdamczewskiRola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego ... 75
cytuj : Chyła Tomasz, Grzegorz Adamczewski. 2018. "Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego". Materiały Budowlane 547 (3): 75-77. DOI: 10.15199/33.2018.03.30

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaDefinicja dachu wentylowanego ... 78
cytuj : Patoka Krzysztof. 2018. "Definicja dachu wentylowanego". Materiały Budowlane 547 (3): 78-79. DOI: 10.15199/33.2018.03.31

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Kadela, B. BabiakPianobeton w budownictwie komunikacyjnym ... 80
cytuj : Kadela Marta, Bogdan Babiak. 2018. "Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym". Materiały Budowlane 547 (3): 80-81. DOI: 10.15199/33.2018.03.32

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. PiaseckiZrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CENi ISO w 2017 roku ... 82
cytuj : Piasecki Michał. 2018. "Zrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CENi ISO w 2017 roku". Materiały Budowlane 547 (3): 82-83. DOI: 10.15199/33.2018.03.33

BIM W BUDOWNICTWIE

K. StolarskiOpen BIM kompatybilny z prawem ... 84
cytuj : Stolarski Kamil. 2018. "Open BIM kompatybilny z prawem". Materiały Budowlane 547 (3): 84-85. DOI: 10.15199/33.2018.03.34

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 86

TARGI, SEMINARIA 89

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2018 roku ... 94
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2018 roku ". Materiały Budowlane 547 (3): 94-95. DOI: 10.15199/33.2018.03.35
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku ... 96
cytuj : Kobylarz Jan. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku". Materiały Budowlane 547 (3): 96-97. DOI: 10.15199/33.2018.03.36
M. Mysior-Syczuk Zmiana cen materiałów dla budownictwa w styczniu 2018 roku ... 97

ZCB Owczary (reklama)

Icopal (reklama)