ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Okładka I - Immerbau

Okładka II - reklama FAKRO

TEMAT WYDANIA -Materiały wykończeniowe

M. Olechowska, A. Nowoświat, P. Krause – Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu ... 3

Cytuj: Olechowska Marcelina, Nowoświat Artur, Krause Paweł. 2018. Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.01

M. Wieczorek, K. Nosal – Nowoczesne systemy suchej zabudowy ... 6

Cytuj: Wieczorek Michał, Nosal Krzysztof. 2018. Nowoczesne systemy suchej zabudowy. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.02

T. Wons, M. Niziurska – Ciepłochronne zaprawy gipsowe ... 7

Cytuj: Wons Teresa, Niziurska Małgorzata. 2018. Ciepłochronne zaprawy gipsowe. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.03

E. Gapys, M. Hynowski – Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu ... 8

Cytuj: Gapys Ewa, Hynowski Mariusz. Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu. 2018.  Materiały Budowlane 556 (12): 8-9. 

PFLEIDERER – materiały wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne ... 10

M. Rokiel – Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych ... 12

Cytuj: Rokiel Maciej. Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych. 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 12-15. DOI: 10.15199/33.2018.12.04

Reklama RETTENMAIER POLSKA- ARBOCEL/LIGNOCEL

Reklama ITB

O. Kopyłow, J. Marchwiński – Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych ... 17

Cytuj: Kopyłow Ołeksij, Marchwiński Janusz. 2018. Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych. Materiały Budowlane 556 (12): 17-18. DOI: 10.15199/33.2018.12.05

Reklama PAINPOL

I. Gruszka, A. Dróżdż, Ł. Gradek – Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farbprzeznaczonych do malowania wnętrz ... 20

Cytuj: Gruszka Iwona, Dróżdż Aleksandra, Gradek łukasz. 2018. Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz. Materiały Budowlane 556 (12): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.12.06

Reklama Farby SEMPRE

P. Krause, I. Pokorska-Silva – Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych ... 24

Cytuj: Krause Paweł, Pokorska-Silva Iwona. 2018. Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych. Materiały Budowlane 556 (12): 24-25. DOI: 10.15199/33.2018.12.07

J. Karpiesiuk – Badania cieplne grzejnika powierzchniowego bez jastrychu... 26

Cytuj: Karpiesiuk Jacek. 2018. Badania cieplne grzejnika powierzchniowego bez jastrychu. Materiały Budowlane 556 (12): 26-28. DOI: 10.15199/33.2018.12.08

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec - Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Część 1. ... 29

Cytuj: Drobiec Łukasz. 2018. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Materiały Budowlane 556 (12): 29-31. DOI: 10.15199/33.2018.12.09

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M. Wesołowska, Ł. Mrozik, J. Gajewski, A. Grzybowska, P. Piekarski, P. Szczepaniak, J. Janicki - Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych – od idei do prototypu ... 32

Cytuj: Wesołowska Maria, Mrozik Łukasz, Gajewski Jarosław, Grzybowska Agnieszka, Piekarski Paweł, Szczepaniak Paula, Janicki Jerzy. 2018. Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych – od idei do prototypu. Materiały Budowlane 556 (12): 32-33. DOI: 10.15199/33.2018.12.10

 

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

E. Janas, A. Szymczak-Graczyk - Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych ... 34

Cytuj: Janas Ewelina, Szymczak-Graczyk Anna. 2018. Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych. 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 34-36. DOI: 10.15199/33.2018.12.11

Reklama EC Test Systems - Termowizja w budownictwie

R. Stachniewicz - Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii ... 37

Cytuj: Stachniewicz Robert. 2018 Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii. Materiały Budowlane 556 (12): 37-39. DOI: 10.15199/33.2018.12.12

P. Stryczak, A. Śpiewak - Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny ... 40

Cytuj: Śpiewak Przemysław, Śpiewak Anna. 2018. Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny. Materiały Budowlane 556 (12): 40-41. DOI: 10.15199/33.2018.12.13

K. Rudzki, J. Zdunek-Wielgołaska, K. Kantorowicz - Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym ... 42

Cytuj: Rudzki Krzysztof, Zdunek-Wielgołaska Justyna, Kantorowicz Klara. 2018. Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym. Materiały Budowlane 556 (12): 42-44. DOI: 10.15199/33.2018.12.14

M. Rojewska-Warchał - Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U ... 45

Cytuj: Rojewska-Warchał Małgorzata. 2018. Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U. Materiały Budowlane 556 (12): 45-48. DOI: 10.15199/33.2018.12.15

J. Rudolf - Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowe ... 49

Cytuj: Rudolf Jakub. Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowe. Materiały Budowlane 556 (12): 49-52. DOI: 10.15199/33.2018.12.16

A. Szmelter - Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym ... 53

Cytuj: Szmelter Aleksandra. 2018. Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym. Materiały Budowlane 556 (12): 53-56. DOI: 10.15199/33.2018.12.17

 

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Typowe problemy na polskich dachach ... 57

Cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. Typowe problemy na polskich dachach. Materiały Budowlane 556 (12): 57-59. DOI: 10.15199/33.2018.12.18

 

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Marchwiński, O. Kopyłow - Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze ... 60

Cytuj: Marchwiński Janusz, Kopyłow Ołeksij. 2018. Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze. Materiały Budowlane 556 (12): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.12.19

 

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

P. Gierasimiuk - Porównanie współczynnika tarcia i makrotekstury górnych warstw nawierzchni drogowej o maksymalnym uziarnieniu 8 mm w warunkach laboratoryjnych ... 63

Cytuj: Gierasimiuk Paweł. 2018. Porównanie współczynnika tarcia i makrotekstury górnych warstw nawierzchni drogowej o maksymalnym uziarnieniu 8 mm w warunkach laboratoryjnych. Materiały Budowlane 556 (12): 63-64. DOI: 10.15199/33.2018.12.20

reklama SOLETANCHE

M. Motylewicz, J. Bohatkiewicz, M. Dębiński - Ekrany akustyczne – zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu ... 66

Cytuj: Motylewicz Marek, Bohatkiewicz Janusz, Dębiński Marcin. 2018. zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu. Materiały Budowlane 556 (12): 66-68 DOI: 10.15199/33.2018.12.21

 

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Podhorecki, M. Lachowicz, M. Sosnowska - Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków ... 69

Cytuj: Podhorecki Adam, Lachowicz Lachowicz, Sosnowska Magdalena. 2018. Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków. Materiały Budowlane 556 (12): 69-71. DOI: 10.15199/33.2018.12.22

J. Halbiniak - Wpływ rozdrobnionych odpadów poprodukcyjnych na właściwości kompozytów betonowych ... 72

Cytuj: Halbiniak Jacek. 2018. Wpływ rozdrobnionych odpadów poprodukcyjnych na właściwości kompozytów betonowych. Materiały Budowlane 556 (12): 72-73. DOI: 10.15199/33.2018.12.23

S. Labocha, J Paluszyński - Weryfikacja rozwiązań projektowych stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 400 kV z wykorzystaniem badań w skali 1:1 ... 74

Cytuj: Labocha Sławomir, Paluszyński Jarosław. 2018. Weryfikacja rozwiązań projektowych stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 400 kV z wykorzystaniem badań w skali 1:1. Materiały Budowlane 556 (12): 74-75. DOI: 10.15199/33.2018.12.24

J. Lachowicz, M. Rucka - Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową ... 76

Cytuj: Lachowicz Jacek, Rucka Magdalena. 2018. Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową. Materiały Budowlane 556 (12): 76-78. DOI: 10.15199/33.2018.12.25

Z. Woziwodzki - Problem nośności schodów w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim ... 79

Cytuj: Woziwodzki Zbigniew. 2018. Problem nośności schodów w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim. Materiały Budowlane 556 (12): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.12.26

 

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

G. Golewski - Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny ... 82

Cytuj: Golewski Ludwik Grzegorz. 2018. Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny. Materiały Budowlane 556 (12): 82-85. DOI: 10.15199/33.2018.12.27

Reklama RETTENMAIER POLSKA - Canastol

T. Tracz - Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą ... 86

Cytuj: Tracz Tomasz. 2018. Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą. Materiały Budowlane 556 (12): 86-89. DOI: 10.15199/33.2018.12.28

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. Sulik - Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie ... 90

Cytuj: Sulik Paweł. 2018. Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie. Materiały Budowlane 556 (12): 90-92. DOI: 10.15199/33.2018.12.29

Z. Małkowski, W. Sumelka - Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna w świetle normy PN-EN 16034:2014-11 ... 93

Cytuj: Małkowski Zenon, Sumelka Wojciech. 2018. Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna w świetle normy PN-EN 16034:2014-11. Materiały Budowlane 556 (12): 93-95. DOI: 10.15199/33.2018.12.30

Konferencja „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”

 

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

M. Wasilewski - Bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak jakość czy ochrona środowiska ... 96

Reklama ZCB OWCZARY

 

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2018 roku ... 98

Cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2018 roku. Materiały Budowlane 556 (12): 98-100. DOI: 10.15199/33.2018.12.31

Reklama RETTENMAIER POLSKA - Viatop

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów dla budownictwa w październiku 2018 roku ... 101

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2018 roku ... 102

Cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 102-104. DOI: 10.15199/33.2018.12.32

K. Wiśniewska - 70 lat marki Wicona ... 105

Rynek geotechniczny jest coraz bardziej wymagający - rozmowa z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym w firmie Soletanch Polska ... 106

 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 107

 

KONFERENCJE

Stowarzyszenie Producentów Betonów ponownie popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Krakowskiej ... 108

Forum BUDOWNICTWO W POLSCE 2019 ... 110

VII seminarium w Centrum Techniki Okrętowej S.A. ... 111

Reklama CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ

A. Krawczyńska-Piechna - V Forum Budowlane w Płocku ... 112

Budownictwo po raz kolejny pod lupą ekspertów ... 113

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Okładka III - Reklama Velux

Okładka IV - Reklama Icopal