ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 12/2018

    Tematem grudniowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" są Materiały wykończeniowe. Polecamy również blok Budownictwo energooszczędne. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym

mgr inż. Krzysztof Rudzki, dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, mgr inż. arch. Klara Kantorowicz, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.14
Studium przypadku

W artykule wykonano analizę wpływu zastosowania paneli fotowoltaicznych w przykładowym drewnianym budynku zabytkowym. Analiza uwzględnia potencjał redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię końcową. Analizując wpływ zastosowania instalacji PVna wskaźnik zapotrzebowania budynku na EK i EP, uwzględniono wariant z bieżącym zużyciem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV oraz wariant częściowego magazynowania wyprodukowanej energiiwsieci elektroenergetycznej.Wykonana analiza doprowadziła do wniosku, że uwzględnienie wpływu magazynowania części energii elektrycznej w sieci, w obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, skutkuje znacznym zmniejszeniem wskaźników EK i EP oraz powoduje, że spełnienie wymagań WT2017 iWT2021 staje się możliwe w przypadku budynków zabytkowych, w których wykonanie termomodernizacji mogłoby skutkować zatraceniem ich wartości zabytkowych.

Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna budynku; budynek zabytkowy; instalacja PV; wskaźnik energii końcowej, wskaźnik energii pierwotnej.

Efficiency of using photovoltaic panels in a landmarked wooden building

This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarkedwooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PVgenerated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating building energy demand results in a significant reduction of FE and PE indicators, and also in it becoming possible to meet the WT2017 and WT2021 requirements in landmarked buildings in which thermomodernisationmight cause the loss of their value as landmarks.

Keywords: energy performance of a building; landmarked building; PV system; final energy indicator; primary energy indicator.

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).
[3] Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) wraz z późniejszymi zmianami.
[4] Wykazy zabytków: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa? service=zabytki – wykaz zabytków w gminnej ewidencji zabytków oraz https://bip.mwkz.pl/ oraz mapy.zabytek.gov.pl – zabytki wpisane do rejestru.

Przyjęto do druku: 16.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 42-44 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.