Ruszyły zapisy na drugie spotkanie pod hasłem Razem dla Hydrotechniki. W tej edycji firmy Soletanche Polska, Menard Polska oraz Freyssinet Polska zapraszają do Gdańska. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 czerwca 2018 r.

Tematyka drugiego spotkania Razem dla Hydrotechniki , organizowanego przez firmy Soletanche Polska, Menard Polska oraz Freyssinet Polska, dotyczyć będzie nowoczesnych rozwiązań w zakresie geotechniki oraz hydrotechniki, w tym wzmacniania gruntów słabonośnych, umacniania brzegów oraz budowy nabrzeży. Omówione zostaną także zagadnienia wykonawstwa i modernizacji budowli przeciwpowodziowych. Zastosowania konkretnych technologii zostanie przedstawione na podstawie case study, realizowanych na budowach grupy Soletanche - Freyssinet.

Uczestnicy warsztatów będą mieli niepowtarzalną możliwość spotkania się z lokalnym środowiskiem branżowym, nawiązania nowych kontaktów oraz możliwość uzyskania wiedzy eksperckiej z omawianych tematów. 

Plan spotkania Razem dla Hydrotechniki:
8.45-9.00 rejestracja uczestników
9.00-10.15 Soletanche: Inżynieria na styku lądu i wody – Innowacyjne realizacje Soletanche Bachy
10.15-10.25 Przerwa
10.25-11.40 Menard: Omówienie na przykładach technologii wzmacniania podłoża
11.40-11.50 Przerwa
11.50-13.00 Freyssinet: Zastosowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego w środowisku wodnym
13.00-13.30 Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi
13.30 Zakończenie spotkania, obiad

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona! Zapisy:
https://soletanchefreyssinet-hydrotechnikagdansk.evenea.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.06.2018 r. do godz. 12.00

 

Opinie uczestników po spotkaniu w Szczecinie:

Bardzo ciekawe spotkanie, dla mnie szczególnie pierwszy blok wykładowy. Zarząd Portu w Szczecinie

Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. Wszystkie tematy były ciekawe, jednak bliższa, z racji zawodu była druga prezentacja. Poproszę więcej takich spotkań  z porcją teorii i dużą dawką przykładów z budowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Źródło: Soletanche Polska

06.06.2018 r.