Grupa Pfleiderer ogłosiła wyniki finansowe za 2017 r. i przedstawiła strategię rozwoju spółek na najbliższe cztery lata.

 

Najważniejsze wydarzenia 2017 r. w Grupie Pfleiderer, to przede wszystkim przedstawienie strategii do 2021 r., realizacja planu inwestycyjnego, refinansowanie zadłużenia,  a także zmiany w zarządzie i udany skup akcji własnych. Skonsolidowane przychody Grupy zwiększyły się o 4,8% w porównaniu z 2016 r., wynik EBITDA o 9,3%, a marża brutto wyniosła 23% i pozostała na stabilnym poziomie rok do roku mimo znacznego wzrostu cen surowców. Stało się to dzięki wdrożeniu nowej polityki cenowej.  

Przemyślane decyzje inwestycyjne wspierają realizację strategii

Nakłady inwestycyjne Grupy Pfleiderer w 2017 r. wyniosły 76,3 mln euro. W ramach strategicznych projektów zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji, takich jak: „Czteropak inwestycyjny” (projekt "4-Pack") w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w zakładzie w Neumarkt oraz linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała również w rozwój spółki zależnej Silekol. Do 2021 r. planowane jest zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 1,2 mld euro. Inwestycje Pfleiderer Group pomagają we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych produktów drewnopochodnych oraz zmniejszaniu oddziaływania na środowisko naturalne.

W pierwszej połowie 2017 r. zarząd Pfleiderer Group przeprowadził refinansowanie zadłużenia z 2014 r. Nowe warunki jego obsługi pomogą w znacznym obniżeniu kosztów finansowych. 1 sierpnia nastąpił wykup niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych. Szacowane oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi zadłużenia od 2018 r. będą wynosić ok. 6,5 mln euro rocznie  w porównaniu z 2016-2017.

Źródło: Grupa Pfleiderer 

12.04.2018 r.