logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej rozpoczęły się 2 czerwca, a uwagi można zgłaszać do 19 czerwca br. – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.

Jak zapewnia resort, nowa ustawa, zwana również konstytucją dla przedsiębiorców, ma wzmocnić prawa przedsiębiorców, zwiększyć uprawnienia organizacji pracodawców, a także umożliwić budowanie partnerskich relacji biznesu z administracją. Ustawa wprowadza bowiem szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki.

Nowe przepisy usystematyzują też podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej, które staną się swoistym katalogiem podstawowych praw przedsiębiorcy.

Proponowane regulacje prawne mają również wprowadzić nowe instytucje, wzmacniające dialog między administracją a przedsiębiorcą (np. mediacje i informowanie przedsiębiorcy o niespełnionych przez niego przesłankach wydania decyzji pozytywnej). Ponadto, wprowadzają nowe zasady ogólne, np. zasadę przyjaznej interpretacji, zasadę domniemania uczciwości czy uprawnionych oczekiwań, które mają służyć poprawie warunków wykonywania działalności.

Długo oczekiwane przez przedsiębiorców Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: MG

08.06.2015 r.