logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 3 lutego 2015 roku nowelizację ustawy z 15 stycznia 2015 roku o transporcie kolejowym, która ma ułatwić realizację inwestycji w tym sektorze transportu.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych i przyjmowanie dokumentów programowych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego na kolei. Zgodnie z nią, jednostki samorządu terytorialnego uzyskają uprawnienia inwestora, w tym w możliwość wydania przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a także w możliwość nabywania nieruchomości.

Nowe przepisy wprowadzają również m.in. możliwość korzystania przez inwestora z nieruchomości w czasie przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, co wpłynie na poprawę tempa realizacji inwestycji.  

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8, który wchodzi w życie 21 maja 2015 roku.

Źródło: www.prezydent.pl 

09.02.2015 r.