logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) obniża od 3 listopada br. stawki ubezpieczenia transakcji realizowanych z odroczonym terminem płatności na rynku białoruskim.

Decyzję w zakresie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych w odniesieniu do dłużników z Białorusi podjął 15 października 2014 r. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Na podstawie tej decyzji KUKE zastosowało dla Białorusi parametry obowiązujące dla krajów zakwalifikowanych do klasy 6 (według klasyfikacji OECD), choć nasz wschodni sąsiad jest obecnie zaliczany do klasy 7, czyli do najmniej stabilnej grupy krajów. Oznacza to, że przedsiębiorcy, korzystający z zabezpieczeń KUKE, poniosą o ok. 24% niższe koszty związane z ubezpieczeniem swoich należności. Natomiast dla tych, którzy po wprowadzeniu przez Federację Rosyjską embargo na niektóre produkty importowane z Unii Europejskiej, znaleźli nowych odbiorców na rynku białoruskim, obniżka ta wyniesie aż ok. 39%. W sierpniu bowiem. KUKE wprowadziła specjalną 20-prpcentową obniżkę stawek na eksport towarów objętych rosyjskim embargiem.

daniem KUKE, tempo wzrostu w ostatnich latach eksportu towarów na rynek białoruski było wyższe niż na rosyjski czy ukraiński. W ostatnich jednak miesiącach uległo ono spowolnieniu. „Obniżka stawek ma na celu sprzyjanie przywróceniu owego pozytywnego trendu, a także zwiększenie skali wykorzystywania zabezpieczeń, jakimi są ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa” – pisze w komunikacie KUKE.

Źródło: www.kuke.com.pl

03.11.2014 r.