logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Nowelizacja tej ustawy naprawia błąd spowodowany nieogłoszeniem jej w terminie do końca września tego roku.

Chodzi o ustawę z 21 października 2014 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy.

Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami prawnymi, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą stosować przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC) począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpocznie się po 31 grudnia 2014 roku. „Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych stosuje się począwszy od roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r.” – czytamy w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta.

Wejście w życie przedłożonej ustawy skróci więc okres vacatio legis przyjęty w ustawie z 29 sierpnia 2014 roku. Projektodawcy i Ministerstwo Finansów oceniają jednak, że taki zabieg „jest uzasadniony charakterem wprowadzanych przepisów, których podstawowym celem jest przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej poprzez wyprowadzanie dochodów polskich podatników do państw stosujących preferencyjne zasady ich opodatkowania”.

Nowe przepisy wchodzą w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu.

Źródło: www.prezydent.pl

03.11.2014 r.