logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Analiza wartości współczynników dyfuzji i migracji w betonie prefabrykowanych płyt stropowych typu HC-500

W artykule skupiono się na analizie przydatności wartości współczynników dyfuzji i migracji wyznaczonych różnymi metodami oraz dodatkowo wg normy ASTMC 1760 i korzystając z równania Nernsta-Einsteina na podstawie wartości ładunku Q pomierzonego wg normy ASTM C 1202-97. Analizowano płyty HC-500 wykonane z betonu C50/60 z wykorzystaniem cementu portlandzkiego CEM II 52,5 R.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe

Obecnie w krajach skandynawskich większość wielorodzinnych budynków mieszkalnych wznosi się z gotowych elementów żelbetowych (fotografie 1 i 2), natomiast w Polsce ta technologia jest mało popularna. Od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy odeszliśmy w naszym kraju od tej technologii, nastąpił znaczny postęp w dziedzinie prefabrykacji betonowej, którego efektem jest m.in. lepsza jakość i większ wytrzymałość elementów. W związku z tym, obecnie wykonywanych budynków w technologii prefabrykacji betonowej nie można porównywać z wykonywanymi w latach 1950 – 1990.

Czytaj więcej...

Proces kontroli jakości prefabrykatów ściennych

 

Proces kontroli jakości jest jednym z najistotniejszych wyróżników budownictwa modułowego nie tylko ze względu na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej rygorystycznie podchodzą do odbieranych obiektów.Ma także bezpośredni wpływ na czas i bezpieczeństwo montażu.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane parkingi wielopoziomowe

Obecnie w miejskiej przestrzeni coraz częściej można spotkać parkingi wielopoziomowe, nie tylko przylegające do innych budynków, jak galerie handlowe czy biura, ale również jako samodzielne obiekty. Ich konstrukcja może być wykonana w różnej technologii, tj. żelbetowej prefabrykowanej (fotografia 1), żelbetowej monolitycznej, stalowej.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane stropy przyszłości w budynkach z przeszłości

Współczesne budownictwo bazuje w dużej mierze na sprawdzonych i wciąż udoskonalanych prefabrykatach. Ponadto coraz częściej firmy zajmujące się prefabrykacją betonową biorą udział w procesie projektowania i renowacji obiektów zabytkowych. Przykładem mogą być sprężone systemy stropowe RECTOR, które sprawdzają się m.in. podczas wymiany stropów w budynkach istniejących.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto konkurs na projekt osiedla z prefabrykatów

Wymagania rynku budowlanego, systematycznie zwiększające się ceny materiałów budowlanych i robocizny oraz problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników powodują, że inwestorzy i wykonawcy w Polsce coraz bardziej są zainteresowani prefabrykatami. Zastosowanie surowców bardzo dobrej jakości i ciągły nadzór nad produkcją w wyspecjalizowanym zakładzie prefabrykacji sprawia, że wytwarzane elementy są dokładniejsze niż wykonywane na budowie.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane budynki halowe

Za zastosowaniem prefabrykatów do wznoszenia hal przemysłowych przemawia szybkość montażu, jakość elementów prefabrykowanych, duża rozpiętość, którą można osiągnąć,wykorzystując konstrukcje sprężone, a także uniezależnienie robót betoniarskich od warunków pogodowych.Warto podkreślić, że prefabrykowane elementy konstrukcji hali mogą charakteryzować się odpornością ogniową: R60; R90; R120; R180; R240.

Czytaj więcej...