logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

V edycja Konkursu „MOST 3D WANTED”

Unikatowy na skalę światową konkurs każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Uczestnicy w pierwszym etapie projektują modele i wykonują wizualizacje. W drugim etapie drużyny sklejają swoje mosty, które następnie poddawane są próbie obciążeniowej. Wydarzeniu towarzyszy także seminarium, na którym przedstawiane są najciekawsze zagadnienia, prezentowane przez studentów oraz przedstawicieli firm wiodących prym w branży budowlanej. Organizatorami wydarzenia są studenci z Koła Naukowego Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej „Most Wanted”.

Czytaj więcej...

Zmiany w Prawie budowlanym – prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które 23 stycznia br.  uchwalił Sejm. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Czytaj więcej...

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntu - ważne bez względu na datę wydania

1 stycznia 2019 r. nastąpiła przełomowa zmiana dotycząca prawa  użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych przez budynki mieszkalne. Od tego momentu grunty są już "wykupione" z mocy prawa. Mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się zatem właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Tym samym mają stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu.

Czytaj więcej...

Wspomnienie mgr inż. Jerzy Gumińskim 1948-2019

28 grudnia 2019 r. zmarł nagle w wieku 71 lat mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wyjątkowo aktywny zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności społecznej do ostatniego dnia, tj. 24 grudnia, kiedy doznał ciężkiego udaru mózgu.

 Mgr inż. Jerzy Gumiński był niezwykle ambitny, pracowity, szybki w podejmowaniu decyzji i działaniu. Jako prezes SITPMB zajmował się całym spektrum spraw, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej organizacji oraz zintegrować środowisko inżynierów i techników przemysłu materiałów budowlanych. Był bardzo zaangażowany we współpracę z administracją publiczną, wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zapleczem naukowo-badawczym i przedsiębiorstwami z sektora budownictwa. W niezwykle szerokiej działalności pomagały Mu niewątpliwie takie cechy charakteru, jak otwartość na świat i ludzi, pozytywne usposobienie oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

Czytaj więcej...