logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – analiza konstrukcji

W trzeciej części cyklu artykułów dotyczących zginanych ścian murowanych, obciążonych prostopadle do ich powierzchni [5, 6] omówiono sposoby analizy tego rodzaju konstrukcji, w tym założenia dotyczące warunków brzegowych modeli ścian jednowarstwowych i szczelinowych. Przedstawiony został również sposób określania wartości momentów zginających przyjęty w normie PN-EN 1996-1-1.

Read more ...

Analiza wyników badań i obliczeń wytrzymałości na zginanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawach do cienkich spoin

W artykule [1] opisano metody badania wytrzymałości spoiny w murze z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zginanie. Tego typu badania wykonuje się, aby poznać zachowanie się murów oraz wpływu zapraw murarskich w kontekście dopasowania ich właściwości użytkowych do elementów murowych. Zoptymalizowanie i dopasowanie właściwości zaprawy murarskiej do elementów murowych jest kluczową kwestią, ponieważ wpływa ona na zachowanie się muru pod obciążeniem i na jego wytrzymałość. W artykule zestawiono wyniki badań murów z ABK na zginanie.

Read more ...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie

Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.

Read more ...

Wytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie

Wytrzymałość spoiny w murze na zginanie, podobnie jak wytrzymałość na ścinanie, jest objęta zasadniczą charakterystyką – wytrzymałość spoiny [1]. Producenci elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [2] i przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) zarówno wytrzymałość muru na ścinanie, jak i na zginanie.

Read more ...

Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z ABK

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.

Read more ...

Analiza wyników badań wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK

W poprzednich artykułach [1, 6, 7] omówiono zasady deklarowania początkowej wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK, procedury badań oraz ich wyniki. Celem tego artykułu jest analiza oraz porównanie wyników badań wg procedur A i B oraz metod obliczeń, zgodnych z normą PN-EN 1052-3 [8], przeprowadzonych na jednakowych elementach badawczych. 

Read more ...