ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 12/2018

    Tematem grudniowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" są Materiały wykończeniowe. Polecamy również blok Budownictwo energooszczędne. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

Dlaczego warto czytać?

Miesięcznik "Materiały Budowlane" rekomendują znane w kraju autorytety


 

 

 

dr hab. inż. BARBARA SZUDROWICZ
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Akustyki

     We współczesnym świecie dostęp do fachowej, kompetentnej informacji w dziedzinie techniki jest warunkiem uzyskania właściwej jakości, nowoczesności i ekonomiki podejmowanych działań zarówno w sferze programowania przedsięwzięć, jak i ich realizacji. Ta oczywista prawda odnosi się także do budownictwa. W tym zakresie miesięcznik „Materiały Budowlane” odegrał ogromną rolę. Ze względu na szeroką tematykę i kompleksowe podejście do problemów współczesnego budownictwa stał się czasopismem, do którego sięgają jako czytelnicy, ale także jako autorzy zarówno projektanci, wykonawcy, producenci wyrobów budowlanych, jak i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów badawczych. Dzięki temu następuje natychmiastowy przepływ informacji w obu kierunkach – od badaczy do praktyków i od praktyków do badaczy, co jest warunkiem efektywności i nowoczesności podejmowanych działań.
     Dla mnie, jako wieloletniego pracownika Zakładu Akustyki ITB, szczególne znaczenie ma podejmowanie w „Materiałach Budowlanych” tematyki akustyki budowlanej, w tym traktowanie tych zagadnień jako tematyki wiodącej w jednym z numerów każdego rocznika, a także prowadzenie od września 2007 r., w ramach Podręcznika Fizyki Budowli, działu poświęconego akustyce w budownictwie. Żywię głębokie przekonanie, że propagowanie tych zagadnień w tak poczytnym miesięczniku przyczyni się do zwiększenia świadomości uczestników procesu budowlanego o potrzebie zapewnienia odpowiedniej jakości akustycznej budynków i ich otoczenia oraz dostarczy wielu niezbędnych informacji, jak rozwiązywać te zagadnienia.

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. ADAM ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
były dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
projektant i konsultant wielu wieżowców warszawskich

      W polskim budownictwie wzrasta rola nowoczesnych materiałów, a szczególnie technologii, czemu sprzyjają silne związki z krajami Unii Europejskiej. Aplikacja nowych technologii i tworzyw w naszym budownictwie wymaga ich przybliżenia projektantom, inwestorom i wykonawcom. Czynią to bardzo skutecznie „Materiały Budowlane”, których rola w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła. Stały się praktycznie najważniejszym w kraju informatorem i propagatorem nowych technologii oraz wyrobów budowlanych. Artykuły o technologiach posadowienia, stanu surowego, instalacji i robót wykończeniowych, a także infrastruktury dominują w czasopiśmie. Wydarzeniem w skali kraju stały się w „Materiałach Budowlanych” publikacje najwybitniejszych polskich architektów, także z tytułami profesorskimi. Pozwalają one na lepsze zrozumienie praktycznych wymagań technicznych w projektowaniu i realizacji inwestycji.
Gratuluję redakcji miesięcznika „Materiały Budowlane” osiągnięć ostatnich lat, licząc na kontynuację tego kierunku rozwoju. 

 

 

mgr inż. MAREK MAŁECKI
Prezes Grupy SOLBET

      Miesięcznik „Materiały Budowlane” należy do grupy czasopism technicznych przeznaczonych dla profesjonalistów. Poruszane na łamach „Materiałów Budowlanych” tematy są bardzo inte resujące zarówno dla praktykujących inżynierów, jak i dla producentów materiałów oraz ludzi ze świata nauki. Opracowania tematów są zawsze na wysokim pozio mieme rytorycznym, rzetelnie przedstawione i poruszają aktualne zagadnienia nurtujące ludzi z branży. Przy zwyczaiłem się do stałych działów miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz do tematów każdego wydania. Bardzo interesujące są comiesięczne analizy podsumowujące rynek budowlany. Z czasopisma można się również dowiedzieć o aktualnych wydarzeniach w budownictwie, w tym targach i konferencjach. „Materiały Budowlane” są czasopismem, które promuje nowe rozwiązania. To taka platforma kreowania postępu w budownictwie.
      Moim zdaniem jest to czasopismo w pewnym sensie ponad czasowe. Warto je mieć w swoim archiwum, by móc odszukać informacje z danej dziedziny. Niektóre zagadnienia w numerach archiwalnych nigdy się nie zestarzeją, ponieważ zawarta w nich wiedza jest wiedzą inżynierską niepublikowaną w żadnych podręcznikach. „Materiały Budowlane” są więc nie tylko znakomitym i bardzo cennym źródłem informacji technicznych i rynkowych z dziedziny budownictwa, ale również informują o aktualnych wydarzeniach i wytyczają trendy. Wydawca oraz zespół redakcyjny stają na wysokości zadania i aby dalej rozwijali taką ideę.
Uważam, że to czasopismo należy do lektur obowiązkowych dla każdego profesjonalisty związanego z budownictwem.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.