Nowe przepisy mają podnieść jakość inwestycji realizowanych z publicznych pieniędzy, zwiększyć jawność w zamówieniach publicznych oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji.

Zgodnie z nowelizacją Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1232), cena nie będzie stanowiła głównego kryterium decydującego przy wyborze ofert zgłoszonych do przetargu. Ustawa dopuszcza stosowanie kryterium najniższej ceny jedynie przy zamawianiu powszechnie dostępnych przedmiotów/usług i o ustalonych standardach jakościowych. Jednocześnie ustawa m.in. upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych.

Kolejna istotna zmiana, jaką wprowadza nowelizacja ustawy, to wymóg zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę ekipy budowlanej na podstawie umowy o pracę. Przepis ten ma zlikwidować problem nieuczciwej konkurencji, a także poprawić jakość realizowanych inwestycji. Ponadto, nowe regulacje prawne umożliwiają waloryzację umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy na ponad 12 miesięcy.

Nowelizację Prawa zamówień publicznych sejm uchwalił 29 sierpnia 2014 roku, a prezydent podpisał ją 17 września br.

Źródło: Dz. U. z 2014, poz. 1232

29.10.2014 r.