Zmiany w prawie

Nowe zasady oznaczania towarów

7 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca wprowadzający towar na polski rynek nie musi umieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Dotyczy ona jednak tylko obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

Jakie zmiany przyniesie nowe Prawo wodne

Nowelizacja tej ustawy ma wprowadzić jasny i przejrzysty podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu gospodarką wodną i utrzymaniu infrastruktury wodnej – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej.

Czytaj więcej...