Jesteśmy w przededniu powołania polskiego oddziału buildingSMART, który powinien podejmować działania mające na celu odpowiednie ukształtowanie polskiego prawa i związanej z nim praktyki rynkowej przede wszystkim na rynku zamówień publicznych.W jakim kierunku powinny one iść ? Czego można się spodziewać po buildingSMART Polska?

Oddział buildingSMART Polska nie będzie działał w próżni. Jeśli mówimy o dążeniu do ukształtowania prawa i związanej z nim praktyki rynkowej, dwa czynniki wyznaczają kierunek działania polskiego oddziału buildingSMART:
● kształt polskiego i europejskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych;
● cele buildingSMART International i kierunki działania tej międzynarodowej organizacji.

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>

radca prawny Kamil Stolarski
Partner w SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p., działa aktywnie na rzecz utworzenia buildingSMART Polska

Materiały Budowlane 03/2018, str. 84-84 (spis treści >>)