Jedną z ważniejszych analiz wykonywanych we wczesnych fazach projektowania budynku jest analiza nasłonecznienia, która ułatwia prawidłowe usytuowanie go zgodne z warunkami technicznymi oraz pozwala na wskazanie interesariuszy przyszłej inwestycji. Analizy przesłaniania, zacienienia czy nasłonecznienia poszczególnych elementów budynku mogą być przydatne na różnych etapach realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono rodzaje analiz nasłonecznienia,możliwości sporządzania ich w aplikacjach BIM oraz omówiono wpływ słońca, topografii i zieleni na wyniki analiz.

Projektując budynki, osiedla, a nawet miasta, należy przewidywać różne scenariusze rozwoju zabudowy. Analizy różnych wariantów projektowanej inwestycji pozwalają na znalezienie błędów na etapie projektu i poprawienie ich przed rozpoczęciem realizacji. Pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego mogą również na bieżąco oceniać rozwiązanie projektowe. Rozwój technologii BIM i GIS sprawił, że analizy przestrzenne są w coraz większym stopniu dostępne dla nawet mniej zaawansowanych użytkowników aplikacji. Technologia BIM wykorzystywana jest m.in. do planowania przestrzenni wokół inwestycji (z ang. Landscape Information Modeling), sporządzania analiz przestrzennych, analiz oświetlenia naturalnego czy cyklu życia miasta. Istnieje wiele aplikacji opartych na technologii BIM, m.in.: ArchiCAD; Vectorworks; Arkadia BIM czy Allplan. Niektóre z nich, jak np. Autodesk Revit, umożliwiają analizę nasłonecznienia w dniach równonocy. Analizy oświetlenia naturalnego to jedne z najczęściej wykorzystywanych informacji podczas projektowania budynków, budowli czy osiedli mieszkaniowych.

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>

 

Materiały Budowlane 02/2018, str. 62-63 (spis treści >>)