Polskie przepisy techniczno-budowlane regulujące zasady nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, to zaledwie jeden krótki paragraf, w którym jest wiele nieścisłości i niedomówień.

Geometria pozornego ruchu Słońca po nieboskłonie nie ułatwia rozwiązania zadań nałożonych na architekta. Zgodnie z obecnym brzmieniem Warunków Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2285) § 60 mówi, że:
1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8 – 16, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7 – 17.
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czymw śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak 2G Studio, Prezes SARP o. Kielce;

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>

 

Materiały Budowlane 02/2018, str. 60-61 (spis treści >>)