W listopadzie 2017 r. grupa największych firm budowlanych w Polsce (HOCHTIEF Polska, WARBUD, MOSTOSTAL Warszawa, MOTA-ENGILE Central Europe, ELECTRA M&E Polska, ENGIE Technika Instalacyjna) zawiązała porozumienie i powołała „Fundację na rzecz utworzenia buildingSMART Polska” – krajowego oddziału międzynarodowej organizacji buildingSMART, której celem jest rozwój i popularyzacja otwartej współpracy z wykorzystaniem BIM.

Główne zadania Fundacji, to przede wszystkim zbudowanie podstaw funkcjonowania i wypromowanie przyszłego stowarzyszenia buildingSMART Polska jako forum współpracy podmiotów reprezentujących szeroko pojęty rynek budowlany w Polsce. Tym razem od firm wykonawczych wychodzi inicjatywa upowszechnienia BIM w działalności budowlanej na polskim rynku. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją Fundacji, niemniej idee i motywacje przyświecające fundatorom są żywe i już dziś zaczynamy o nich rozmawiać.

mgr inż. arch. Leszek Włochyński, MRICS, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska
mgr inż. arch. Jerzy Rusin, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 
dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 
mgr inż. Klaus Boede, Zarząd Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska 

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>