Wieści z rządu

Wieści z rządu

Aktualne kwestie związane z budownictwem - inicjatywy i rozporządzenia. Najnowsze wiadomości z Kancelarii Premiera, Rady Ministrów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury.


 

Rząd rozdzielił środki z Funduszu Kolejowego

Na posiedzeniu w dniu 1 października br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.”, przedłożoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Czytaj więcej...