Wieści z rządu

Dłuższa lista priorytetowych inwestycji drogowych

Rada Ministrów zaakceptowała 4 marca 2014 roku zmiany w załączniku nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Oznacza to, że na liście priorytetowych inwestycji znajdą się kolejne odcinki dróg ekspresowych i autostrad, których realizacja uzyska dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Program CIP o rok dłużej

Rząd na posiedzeniu 7 stycznia br. podjął decyzję o przedłużeniu do końca 2014 r. udziału Polski w europejskim programie na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP).

Czytaj więcej...

Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna

Ministerstwo Gospodarki zaleca ostrożność w zawieraniu umów z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Takie rejestry mają bowiem tylko charakter informacyjny lub reklamowy i nie mają związku z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez MG.

Czytaj więcej...

Zmiany w programie budowy dróg

Rada Ministrów zatwierdziła 10 grudnia br. zmiany do wieloletniego programu pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, zgłoszone przez Elżbietę Bieńkowską, Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Czytaj więcej...