Wieści z rządu

Program Rozwoju Przedsiębiorstw przyjęty przez Radę Ministrów

System wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy to główne elementy Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku (PRP), przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła dokument 8 kwietnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Będą zmiany w podatku dochodowym

Rada Ministrów przyjęła 18 marca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Czytaj więcej...