Jak wynika z komunikatów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału ogłoszono rekordową liczbę przetargów na budowę dróg ekspresowych i obwodnic. Ponadto, podpisano kontrakty na realizację ok. 73 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Nowe przetargi drogowe
18 września br. GDDKiA ogłosiła pięć postępowań przetargowych, które dotyczą realizacji odcinków nowych tras w województwach mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, pomorskim i dolnośląskim.

Droga ekspresowa S7 zostanie wydłużona o odcinki: od węzła „Warszawa Lotnisko” do węzła „Lesznowola” (długości 6,6 km), od węzła „Lesznowola” do węzła „Tarczyn Północ” (długości 14,8 km) i od węzła „Tarczyn Północ do obwodnicy Grójca (długości 7,9 km) oraz od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła „Szczepanowice” (długości 23,3 km), od węzła „Szczepanowice” do węzła „Widoma” (długości 14 km) i od węzła „Widoma” do Krakowa (długości 18,3 km). Po zbudowaniu tych odcinków trasa ekspresowa S7 połączy Warszawę z południem Polski przez Radom i Kielce.
Natomiast droga ekspresowa S19 powiększy się o odcinek od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego: od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” (długości 24,3 km) oraz od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (długości 29,9 km).

Kolejne przetargi ogłoszone 18 września dotyczą budowy drogi ekspresowej S17 od węzła „Zakręt” do węzła „Lubelska” w województwie mazowieckim (długość odcinka 2,5 km) oraz drogi klasy GP w ramach obwodnicy Bolkowa w województwie dolnośląskim w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 (długość trasy 7,8 km).
Postępowania przetargowego doczekała się też Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, która ma zapewnić dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20. Przedsięwzięcie to podzielono na dwa zadania realizacyjne. Pierwsze zadanie obejmuje odcinek od węzła „Chwaszczyno” do węzła „Żukowo” (długości ok. 15,6 km), a drugie od węzła „Żukowo” do węzła „Gdańsk Południe” (długości ok. 15,1 km) oraz obwodnicę Żukowa (długości ok. 6,6 km).

Następny przetarg GDDKiA ogłosiła 23 września, a dotyczył on budowy drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk długości ponad 71 km. Przedsięwzięcie to podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km).
Z kolei przetarg na rozbudowę obwodnicy Słupska oraz budowę odcinka drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Lęborkiem GDDKiA ogłosiła 24 września. Pierwszy z nich obejmuje rozbudowę o drugą jezdnię istniejącej obwodnicy Słupska na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 9,5 km. W ramach inwestycji zaplanowano też m.in. budowę drugiego mostu przez Słupię. Natomiast przetarg na budowę drogi S6 Słupsk – Lębork podzielono na trzy zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od końca obwodnicy Słupska do węzła „Bobrowniki” długości ok. 16 km i budowę węzłów „Budy” i „Bobrowniki”. Drugie zaś to realizacja odcinka od węzła „Bobrowniki” do węzła „Skórowo” długości ok. 13 km i budowa węzłów „Rzechcino” i „Skórowo”. Trzecie zadanie przewiduje z kolei budowę odcinka S6 od węzła „Skórowo” do węzła „Leśnice” długości ok. 11 km wraz z węzłem „Leśnice”.

Długą listę przetargów ogłoszonych we wrześniu zamykają projekty budowy obwodnic Tomaszowa Lubelskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Stalowej Woli i Niska oraz drogi ekspresowej S6 na odcinku od Lęborka do Gdyni.
Jednojezdniowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 będzie miała długość 9,6 km i ominie miasto od wschodniej strony. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 ma powstać węzeł „Tomaszów Północ”, na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł „Tomaszów Południe”, a nad doliną rzeki o nazwie Sołokija estakada. Zadaniem wybranego wykonawcy będzie także zbudowanie lokalnych dróg dojazdowych o łącznej długości 13,8 km. Termin oddania do użytku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zaplanowano na 2020 rok.

Do 2 listopada br. firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Planowana trasa będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica ma mieć długość 18 km i ominie miasto od wschodu. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na połowę 2020 roku.
Również do 2 listopada br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km. To kolejna inwestycja na Podkarpaciu, która zapisana została w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023.

30 września ruszyły także przetargi ograniczone na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku od Lęborka do Gdyni. Trasę podzielono na dwa postępowania po dwa zadania w każdym. Pierwsze zadanie w pierwszym przetargu obejmuje odcinek S6 od węzła „Leśnice” do węzła „Łęczyce” długości 17,4 km oraz budowę węzłów „Lębork Południe”, „Lębork Wschód”, „Łęczyce”. Drugie zaś zadanie w tym przetargu to budowa trasy od węzła „Łęczyce” do węzła „Luzino” (z węzłem) długości 15 km. Natomiast pierwsze zadanie w drugim przetargu dotyczy realizacji fragmentu S6 od węzła „Luzino” do węzła „Szemud” (z węzłem) długości 10,3 km. Z kolei wykonawca drugiego zadania będzie zobowiązany do zrealizowania odcinka S6 od węzła „Szemud” do węzła „Gdynia Wielki Kack” (z węzłem) długości 22,8 km oraz budowy węzłów „Koleczkowo”, „Chwaszczyno”, „Gdynia Dąbrowa”, przebudowy węzła „Gdynia Wielki Kack”. We wszystkich ogłoszonych przetargach wykonawcy zostaną wybrani według kryteriów ceny (90%), gwarancji (5%) oraz terminu realizacji (5%). Ponadto, GDDKiA oczekuje udzielenia gwarancji na wykonane drogi na okres 5-10 lat.

Podpisane umowy na budowę dróg i obwodnic
22 września br. GDDKiA podpisała z Budimeksem kontrakty na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi S17 między końcem obwodnicy Garwolina a granicą województw mazowieckiego i lubelskiego. Pierwszy odcinek długości 12,2 km wiedzie od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc, a drugi długości 13 km od obwodnicy Gończyc do granicy województw. Wartość kontraktów to ponad 0,6 mld zł. Dwujezdniowa trasa z betonową nawierzchnią będzie biegła w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17, omijając po stronie wschodniej Gończyce i Trojanów. W ramach inwestycji powstaną także m.in. trzy węzły drogowe („Górzno”, „Gończyce” i „Trojanów”), miejsca obsługi podróżnych oraz 23 obiekty inżynierskie. Zgodnie z kontraktem nowa droga ma być gotowa w 2019 roku.

Kolejna umowa podpisana we wrześniu dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S6 Goleniów – Nowogard. Jest to pierwszy kontrakt na realizację trasy S6. Na wykonawcę ponad 19-kilometrowego odcinka GDDKiA wybrała firmę Budimex, która zobowiązała się zakończyć inwestycję w kwietniu 2019 roku. Wartość podpisanego kontraktu to ponad 343,9 mln zł. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa oraz zostaną zbudowane wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty, drogi wspomagające. Ponadto, zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa węzła „Goleniów Północ” oraz budowa węzłów „Goleniów Wschód” i „Osina”.

Z kolei dzięki podpisanej 29 września umowie z firmą Budimex wkrótce ruszy budowa obwodnicy Suwałk. Będzie ona miała standard drogi ekspresowej, a na węźle „Suwałki Południe” połączy się z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa. Obie te obwodnice staną się ponad 24-kilometrowym fragmentem drogi ekspresowej S61. Zgodnie z umową, wykonawca oprócz zaprojektowania i budowy dwujezdniowej trasy z nawierzchnią cementową (długości 12,8 km) m.in. rozbuduje węzeł „Suwałki Południe” oraz zbuduje nowy węzeł „Suwałki Zachód” i elementy węzła „Suwałki Północ”, a także 7 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, w tym 5 nad nią i 1 nad torami PKP. Wykonawca zobowiązał się zrealizować tę inwestycję w ciągu 34 miesięcy (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych w czasie samej budowy) za kwotę 299,4 mln. zł.

Liczba podpisanych z wykonawcami umów zwiększyła się jeszcze ostatniego września o kontrakt na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Jawor – Bolków. Inwestycję zrealizuje firma Mota Engil za ok. 345 mln zł w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Długość odcinka to 16 km. GDDKiA przypomina, że podpisany kontrakt to jedna z dwóch umów na realizację 36 - kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od Legnicy do Bolkowa i zarazem szósta na budowę drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Źródło: GDDKiA

03.10.2015 r.