W lipcu tego roku otwarto oferty cenowe na realizację kolejnych odcinków drogi ekspresowej S6, przebiegającej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Droga ekspresowa S6 to najważniejsza trasa drogowa Pomorza, łącząca największe miasta Polski Północnej – Szczecin, Słupsk, Koszalin, Gdynię i Gdańsk – oraz porty morskie, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Jest też częścią korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki i Litwę z Europą Zachodnią.

Odcinek drogi S6 Goleniów – Koszalin długości niemal 140 km ma być gotowy w 2019 roku, a zakończenie budowy całej trasy od Szczecina do Gdańska planowane jest do 2023 roku. Oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę pięciu odcinków tej trasy na terenie województwa zachodniopomorskiego, o łącznej długości ponad 100 km, zostały już otwarte. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie ich sprawdzanie i wybierze najkorzystniejsze. Pod uwagę będzie brana cena (90%), czas realizacji (od 34 do 37 miesięcy) oraz okres gwarancji (od 5 do 10 lat).

Trasa Goleniów – Nowogard w ciągu drogi ekspresowej S6 jest pierwszym odcinkiem ekspresowej „szóstki”, dla którego zostały otwarte oferty cenowe. Łącznie na zaprojektowanie i budowę tego odcinka wpłynęło w przetargu sześć ofert, a najniższą cenę zaoferowała firma Budimex S.A. – prawie 344 mln zł. Wartość zaś najdroższej oferty przekraczała 476 mln zł. Długość odcinka Goleniów – Nowogard wynosi 19,2 km. Planowane lata realizacji to 2015-2018.

Natomiast oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka drogi S6 Nowogard – Płoty otwarto 6 lipca br. Łącznie złożono dziewięć ofert, których rozpiętość cen za zrealizowanie 20 km tej trasy wynosiła od ok. 390 mln zł (Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.) do prawie 548 mln zł. Według planów, trasa ta ma być budowana w latach 2015-2018.

Z kolei chęć realizacji odcinka Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa długości 24,2 km zgłosiło sześć firm, deklarując wykonanie tego zadania za ceną od prawie 437 mln zł (konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Strabag Sp. z o. o.) do prawie 516 mln zł. Oferty cenowe otwarto 8 lipca br. Planowane lata realizacji to 2015-2018.

Trasa Płoty – Kiełpino to czwarty odcinek S6, na którego na zaprojektowanie i budowę oferty cenowe otwarto 13 lipca br. Długość tego odcinka to 14,6 km, a zamiar jego realizacji zgłosiły cztery firmy. Najniższą cenę, niespełna 254 mln zł, zaoferowała firma Budimex S.A. Wartość zaś najdroższej oferty to 310 mln zł. Planowane lata realizacji to 2015-2018.

I wreszcie 16 lipca br. otwarto oferty cenowe na realizację piątego odcinka ekspresowej „szóstki” – trasę Kiełpino – Kołobrzeg Zachód długości 24 km. W przetargu na jego zaprojektowanie i budowę złożono pięć ofert, opiewających na kwotę od 455 mln zł (konsorcjum firm PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A.) do ponad 530 mln zł. Podobnie jak cztery poprzednie odcinki S6, trasa ta ma być realizowana w latach 2015-2018.  

Źródło: GDDKiA