Jak informuje gdański oddział GDDKiA, jeszcze w tym roku 7-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 21 między Miastkiem a Dretyniem zostanie wyremontowany. Będzie to jeden z pierwszych fragmentów tej trasy, który zyska nową nawierzchnię. Planowany remont zostanie wykonany tzw. metodą nakładki bitumicznej, polegającej na sfrezowaniu starej nawierzchni, wyprofilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza frezami bitumicznymi. Karol Markowski, zastępca dyrektora gdańskiego oddział GDDKiA wyjaśnia, że w pierwszej kolejności został wybrany do remontu odcinek DK 21 będący w najgorszym stanie technicznym. W późniejszym terminie, gdy pojawią się dodatkowe środki, prace remontowe zostaną wykonane na pozostałym 4-kilometrowym odcinku DK-21 do Dretynia.
22.05.2014 r.