Nowe inwestycje

Dworzec Szczecin Główny czeka modernizacja

Przebudowa największej stacji kolejowej w województwie zachodniopomorskim to kolejny duży projekt realizowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A. – podała w komunikacie kolej. Poza gruntowną przebudową budynku dworca, który ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem, projekt przewiduje również remont pierwszego i czwartego peronu oraz budowę nowej kładki, łączącej stację z peronami i ulicą Owocową. Na kładkę zaś mają prowadzić schody ruchome bezpośrednio z budynku dworca. Cały zaś obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Łączny koszt inwestycji oszacowano na sto kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję zrealizuje wybrane w przetargu konsorcjum firm Winnicki sp. z o.o. i Maxto sp. z o.o., SKA. w systemie „Projektuj i Buduj”. Pierwsze prace na szczecińskim dworcu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec roku 2015.
Źródło: PKP S.A. / 08.08.2014 r. 

Podpisano umowy na kolejne inwestycje drogowe

Wkrótce front robót na polskich drogach powiększy się o trzy nowe inwestycje: budowę pierwszego odcinka S5, obwodnicy Nysy i kolejnego odcinka S8. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 1,3 mld zł.
Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S5.Dolnośląski Oddział GDDKiA podpisał 31 lipca br. umowę na budowę prawie 15-kilometrowego fragmentu nowej trasy S5 z konsorcjum Budimex - Heilit+Woerner, które oszacowało koszt tej inwestycji na 576,2 mln zł brutto. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S5, w tym estakada nad linią kolejową i rzeką Barycz długości ok.740 m oraz 2 węzły drogowe „Żmigródek” i „Żmigród”. Ponadto, wykonawca zobowiązał się m.in. do budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz dróg wewnętrznych, obsługujących przylegle tereny i urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i ekologicznych, przepustów ekologicznych wraz z systemem ochronno–naprowadzającym itp.). Projekt będzie realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”, a zakończenie inwestycji przewidziano za 30 miesięcy, licząc od daty od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Nowa droga ekspresowa S5 ma docelowo połączyć województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski Północnej.
Obwodnica Nysy. Na jej budowę Opolski Oddział podpisał 6 sierpnia br. umowę z konsorcjum firm „Mota Engil” Kraków i „Himmel & Papesch” Opole, które zaproponowało zrealizowanie tej inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj” za nieco ponad 307 mln zł. Obwodnica Nysy powstanie w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 i ma być gotowa za 32 miesiące od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Zgodnie z umową, zadaniem wykonawcy będzie zbudowanie dwujezdniowej trasy w ciągu DK 46 długości 7,4 km oraz jednojezdniowej liczącej 19,1 km w ciągu DK 41. Konsorcjum wzniesie też 14 obiektów mostowych, w tym m.in. 383-metrowy most na Nysie Kłodzkiej (ze 100-metrowym przęsłem nurtowym) oraz zbuduje 4 średnie ronda i węzeł drogowy typu WB, a także 10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych. Ponadto, do obowiązków wykonawcy będzie należała również aktualizacja dokumentacji projektowej i dostosowanie rozwiązań projektowych do aktualnych założeń technicznych oraz uzyskanie decyzji wojewody opolskiego, zezwalającej na realizację tej inwestycji.
Droga ekspresowa S8, odcinek Wiśniewo – Mężenin. W przetargu na budowę tego odcinka trasy S8 najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła włoska firma Astaldi, która zaproponowała, że zrealizuje tę inwestycję za 434,8 mln zł. Zgodnie z umową podpisaną 1 sierpnia br., wykonawca zbuduje ok. 15-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S8 – od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina – wraz z niezbędną infrastrukturą. Jego zadaniem będzie również budowa dwóch węzłów drogowych: „Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B oraz „Mężenin ” łączący pośrednio S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B. Roboty drogowe mają potrwać 22 miesiące licząc od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się zimowych miesięcy. Jak podała GDDKiA, obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację dwóch pozostałych odcinków S8 na Podlasiu: od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa oraz od Mężenina do Jeżewa. Rozstrzygniecie tych przetargów planowane jest jeszcze w tym roku.
Źródło: GDDKiA / 08.08.2014 r.

Wkrótce ruszy jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce

Jest nią odcinek drogi ekspresowej S7, zwany Trasą Nowohucką, okalający Kraków od wschodniej strony. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 529 mln zł – poinformowała GDDKiA. Umowę na wybudowanie Trasy Nowohuckiej krakowski oddział GDDKiA podpisał 22 lipca br. z konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner. Zgodnie z umową, przekazanie placu budowy nastąpi w sierpniu, a na przełomie sierpnia i września wykonawca ma rozpocząć prace związane z realizacją trasy. Zakończenie inwestycji zaplanowano za 27 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych – od 15 grudnia do 15 marca). A okres gwarancji określono w umowie na 10 lat. W ramach inwestycji we wschodniej części Krakowa, w dzielnicach Podgórze i Nowa Huta, ma powstać dwujezdniowa droga ekspresowa długości 4,5 km wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, dwa dwupoziomowe węzły drogowe „Rybitwy” i „Igołomska” oraz 1,55 km nowej, dwujezdniowej drogi krajowej nr 79. Ponadto, umowa przewiduje budowę w ciągu drogi S7 licznych obiektów inżynierskich – m.in. wiaduktów, przepustów i murów oporowych, a także dwóch przepraw mostowych przez Wisłę. Po zakończeniu inwestycji dwujezdniowa obwodnica Krakowa będzie okalała miasto z trzech stron i liczyła prawie 35 km. Przejmie ona ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i poprowadzi go nową trasą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów.
28.07.2014 r.

Nemex S.A. zbuduje fabrykę w Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jak poinformował zarząd Nemex S.A., spółka uzyskała zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” i planuje do końca 2016 roku zbudować fabrykę, w której będą produkowane prefabrykowane elementy dla budownictwa mieszkaniowego. Planowany koszt budowy nowego zakładu produkcyjnego to 152 mln zł, które spółka ma zainwestować do końca 2015 roku. W nowej fabryce od 2016 roku ma znaleźć zatrudnienie tysiąc pracowników. Spółka zobowiązała się, że zatrudnienie na tym poziomie utrzyma do końca 2021 roku.
04.07.2014 r.

W Brzegu powstanie hotel Best Western

Jest to najnowsza inwestycja sieci hotelowej Best Western w Polsce. Nowy hotel zostanie zbudowany przy ul. Wrocławskiej – w historycznym centrum miasta, w pobliżu amfiteatru, Starego Miasta, Zamku Piastów Śląskich i katedry Św. Jadwigi. W obiekcie zaprojektowano 60 pokoi o podwyższonym standardzie Best Western Plus. Będą też cztery sale konferencyjne, restauracja, lobby bar oraz centrum fitness. Hotel pod marką Best Western w Brzegu ma zostać otwarty w kwietniu 2015 roku – czytamy na stronie propertynews.pl.
11.06.2014 r.

Częstochowa będzie miała nowy most

Wysłużony most drogowo-tramwajowy na Warcie w ciągu alei Pokoju zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstaną dwie nowe przeprawy szerokości 9,70 i 18,60 m i długości całkowitej 41,5 m. Inwestycję tę zrealizuje firma Skanska za 7,5 mln zł brutto. W ramach inwestycji Skanska wykona też ściankę oporową stabilizującą nasyp przy ścieżce rowerowej od strony północnej mostu, przebuduje drogi na dojazdach i chodniki oraz torowisko tramwajowe na dojazdach i sieć trakcji tramwajowej. Ponadto, zajmie się budową kanalizacji deszczowej oraz umocnieniem skarp i brzegów koryta rzeki. Prace przy budowie nowej przeprawy mostowej mają zakończyć się w końcu listopada tego roku – podała firma Skanska.
11.06.2014 r.