Nowe inwestycje

Inwestycje drogowe w województwie zachodniopomorskim w przyszłym roku

Komisja wojewody zachodniopomorskiego zakwalifikowała do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok 29 inwestycji drogowych. Na realizację tego programu województwo zachodniopomorskie otrzymało prawie 55 mln zł. Samorządy zaś zgłosiły do dofinansowania 68 wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ok. 115 km. Wartość tych inwestycji to ponad 200 mln zł. Po ocenie zgłoszonych wniosków komisja zakwalifikowała do dofinansowania 29 inwestycji. „Najwięcej punktów można było otrzymać za wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg na obszarze województwa” – mówi Michał Włochal, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW. Na odwołanie się od decyzji komisji samorządy mają czas do 14 listopada 2014 r., a komisja rozpatrzy je w ciągu dwóch tygodni. Następnie kompletna lista inwestycji drogowych zakwalifikowanych do dofinansowania trafi do akceptacji ministra administracji i cyfryzacji. / Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl
09.11.2014 r.

Wkrótce ruszy budowa kanału ulgi Odra-Widawa

Inwestycja ta ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia w razie powodzi. Jej realizacja pochłonie 84 tys. m3 kruszywa, 15 tys. m m3 betonu różnego typu i 1,3 tys. ton stali zbrojeniowej. Powstaną nowe wały przeciwpowodziowe o łącznej długości ponad 15 km, a części istniejących odcinków wałów zostaną przebudowane. Istniejący stary jaz zostanie rozebrany i w jego miejscu zbudowany nowy, w którym prawostronna część przelewu będzie stała, a lewostronną część będzie stanowił jaz klapowy 3-przęsłowy, wyposażony w zamknięcia klapowe napędzane siłownikami hydraulicznymi. Zgodnie z kontraktem podpisanym z firmą Skanska, drogowe Mosty Bolesława Krzywoustego (południowy i północny) zostaną rozebrane i w ich miejscu powstaną nowe o szerokości niemal 36,5 m. Całkowita długość tych obiektów wyniesie 132,70 m przy szerokości przęsła ponad 17,6 m. Mosty będą miały konstrukcję żelbetową na belkach prefabrykowanych, posadowioną na 17-metrowych palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie. Rozebrany zostanie także żelbetowy trójprzęsłowy most Swojczycki długości 53 metrów i zastąpiony nowym – dłuższym i o innym układzie podpór. Nowy most ma mieć długość ponad 96 m i szerokość ponad 15 m. Jego 4-przęsłowa żelbetowa konstrukcja zostanie posadowiona na palach o średnicy 100 cm. Plany przewidują również rozbiórkę i odbudowę wiaduktu, przez który przechodzi linia kolejowa 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice. Całkowita długość nowego obiektu wyniesie ponad 106 m, a szerokość przęsła 6,36 m. Do jego budowy zostanie zużytych 228 ton konstrukcji stalowej i 26 ton szyn kolejowych. Wiadukt zostanie posadowiony na palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie. Ponadto, inwestycja obejmie także budowę nawierzchni drogowych, przebudowę sieci wod.-kan.-gaz. i energetyczno-teletechnicznej oraz wykonanie oznakowań pionowych. Wartość kontraktu z firmą Skanska opiewa na ponad 183 mln zł netto, a prace mają potrwać do września 2016 roku.
27.10.2014 r.

Rewitalizacja warszawskiej fabryki Norblina z pozwoleniem na budowę

W ostatnich dniach sierpnia br. spółka Art Norblin, należąca do Grupy Capital Park, właściciela terenu dawnej fabryki Norblina, otrzymała pozwolenie na realizację projektu zagospodarowania obszaru po dawnym Zakładzie Platerniczym Norblinów przy ul. Żelaznej. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2015 roku. Zgodnie z projektem rewitalizacji, który powstawał prawie sześć lat, ma zostać zachowany układ urbanistyczny dawnej fabryki Norblina i postindustrialny charakter budynków. Natomiast nowa zabudowa, sięgająca maksymalnie ósmego piętra, powstanie nad zabytkowymi budynkami. Centralnym punktem kompleksu będzie brukowana uliczka prowadząca wokół zabytkowych hal pofabrycznych. A przy uliczce znajdą się liczne sklepy i restauracje. Koszt rewitalizacji kompleksu usytuowanego na działce o powierzchni niemal 2 ha, na której ha powstanie 40 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i 24 tys. m2 usługowo-handlowo-kulturalnej, oszacowano na 40 mln zł. Integralną częścią projektu ma być Otwarte Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, składające się z 44 zabytkowych maszyn i urządzeń, które uzupełnione o interaktywne narzędzia staną się jedną z głównych atrakcji nie tylko tego miejsca, ale i stolicy. Koszt tej inwestycji to ok. 16 mln złotych – podał propertynews.pl.
03.09.2014 r.

Przetargi na kolejne odcinki dróg ekspresowych

Przetargi te obejmują łącznie zaprojektowanie i budowę ponad 150 km dróg ekspresowych w ciągu tras S6 i S3 – wynika z komunikatu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Pierwszy z tych przetargów, ogłoszony 14 sierpnia br., obejmuje zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S6 w województwie zachodniopomorskim – od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy miejscowości Płoty i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Łączna długość odcinków to 63,4 km. Tydzień później, czyli 21 sierpnia br. ogłoszono drugi przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnych trzech odcinków drogi ekspresowej S6 – od końca obwodnicy miejscowości Płoty do węzła Kiełpino długości 14,6 km, od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód długości 24 km i od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie o długości 14,7 km. Łącznie więc w ciągu trasy S6 ma powstać ok. 117 km nowych dróg ekspresowych – od Goleniowa do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Obydwa postępowania przetargowe będą się składać z dwóch etapów. W pierwszym zamawiający będzie przyjmował wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w drugim zaprosi wykonawców, którzy spełnią warunki uczestnictwa w przetargu, do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert ma być w 90% cena i po 5% termin realizacji i gwarancja (od 5 do 10 lat). Zadaniem zwycięzców przetargów będzie budowa dwóch jezdni z dwoma pasa ruchu w każdą stronę, a także m.in. węzłów drogowych, miejsc obsługi podróżnych i przejść dla zwierząt. Termin zaś zaprojektowania i realizacji tych inwestycji określono na 34-37 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).
Kolejne przetargi, ogłoszone 14 sierpnia br., dotyczą zaprojektowania i budowy dwóch odcinków nowej trasy S3 z Legnicy do Bolkowa o łącznej długości prawie 36 km. Pierwszy odcinek poprowadzi od węzła Legnica II do węzła Jawor II, a drugi od węzła Jawor II do węzła Bolków. W ramach obydwu inwestycji ma powstać dwujezdniowa droga spełniająca parametry trasy ekspresowej oraz m.in. cztery 4 węzły drogowe („Jawor”, „Jawor II”, „Paszowice” i „Bolków”), 25 obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty), miejsca obsługi podróżnych i urządzenia ochrony środowiska. Podobnie jak w poprzednich przetargach, postępowanie będzie dwuetapowe, a termin realizacji określono na 30-33 miesięcy od daty podpisania umów (z wyłączeniem okresów zimowych). Podpisanie zaś umów zaplanowano w 2015 roku.
28.08.2014 r.

Warszawa: wkrótce ruszy budowa obiektu tuż przy brzegu Wisły

Będzie to drugi po Centrum Nauki Kopernik obiekt, który od rzeki oddzieli tylko nadwiślański bulwar. The Tides, bo tak brzmi nazwa tego kompleksu biurowo-hotelowego, powstanie w sąsiedztwie mostu Poniatowskiego, w miejscu przedwojennej siedziby Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 100 mln zł. Kompleks będzie się składał z dwóch budynków – sześciokondygnacyjnego biurowca Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz hotelu. Ponadto, obydwa budynki będą miały dwie kondygnacje podziemne. Od strony rzeki budynki będą miały elewacje z przezroczystego szkła, a od strony Wisłostrady zostaną obłożone panelami z tworzywa imitującego drewno. Projekt kompleksu jest jednym z ostatnich projektów tragicznie zmarłego arch. Stefana Kuryłowicza. Według zapowiedzi, prace budowlane mają się zacząć na początku września br. i zakończyć na początku 2016 roku.
28.08.2014 r.

W Krakowie powstaje zbiornik retencyjny na rzece Serafa

Zbiornik ten ma chronić przed powodziami mieszkańców krakowskich dzielnic Bieżanów i Złocień. Inwestycja powstaje przy ul. Drożdżowej w Bieżanowie i ma kosztować 23 mln zł, z czego ok. 18 mln zł będzie stanowiło dofinansowane ze środków unijnych. Zbiornik retencyjny, budowany na terenie o powierzchni 7 ha, będzie pierwszym i jednocześnie największym z pięciu planowanych tego typu urządzeń, zabezpieczających przed wylewaniem Serafy, prawego dopływu Wisły. Pomieści on 130 tys. m3 wody. Inwestorem przedsięwzięcia jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a wykonawcą została wybrana w przetargu firma Skanska. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w połowie sierpnia br., a ich zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia 2015 roku – podały lokalne media.
28.08.2014 r.