NUMER 09/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Solbet (reklama)

Kerasal (reklama)

Zdrowsze życie z eko-innowacyjnymi komponentami w budownictwie mieszkaniowym ... 2

Hyundai (reklama) ... 3

TEMAT WYDANIA – Elewacje 

O. Kopyłow – Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych ... 4, DOI: 10.15199/33.2015.09.01
O. Kopyłow – Ruszty do elewacji wentylowanych w świetle Krajowych Aprobat Technicznych ... 6DOI: 10.15199/33.2015.09.02
Elewacja wentylowana z gresu porcelanowego EVO_2/E™– piękno i trwałość pod znakiem Libet ... 10
Systemy ociepleń w zimowej scenerii ... 11
A. Tarniowy, M. Bryk, R. Szczygłowska, M. Banach – Zabezpieczanie elewacji przed korozją mikrobiologiczną ... 12DOI: 10.15199/33.2015.09.03
Ł. Kulczycki – Sposób na elewację – tynk mozaikowy Atlas Deko M TM1 ... 15
J. Olesiak – Ochrona elewacji przed wnikaniem wody metodą hydrofobizacji ... 16

Pertalana (reklama) ... 17

P. Sulik, B. Sędłak – Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji ... 18DOI: 10.15199/33.2015.09.04

Thermoflat system reklama ... 21

A. Balon-Wróbel, A. Marczewska – Szkło na fasadach ... 22DOI: 10.15199/33.2015.09.05
W. Jackiewicz-Rek – Kształtowanie jakości gładkiego betonu architektonicznego ... 24DOI: 10.15199/33.2015.09.06

BUDOWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH

A. M. Brandt – Trwałość betonu w obiektach energetyki jądrowej ... 26DOI: 10.15199/33.2015.09.07
M. A. Glinicki – Zagadnienia długotrwałej funkcjonalności betonu w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu w elektrowniach jądrowych ... 29DOI: 10.15199/33.2015.09.08

Afcen (reklama) ... 33

T. Piotrowski, M. Lidner – Oddziaływania przy projektowaniu elektrowni jądrowej ... 34DOI: 10.15199/33.2015.09.09
Duża gęstość z zachowaniem łatwości aplikacji. Tynki i betony ciężkie zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym ... 37

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

T. Piotrowski – Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym ... 38DOI: 10.15199/33.2015.09.10

ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE

T. Błaszczyński, M. Babiak, P. Wielentejczyk – Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę ... 42DOI: 10.15199/33.2015.09.11
P. Bońkowski, M. Y. Minch – Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych ... 44DOI: 10.15199/33.2015.09.12
M. Dyba, Ł. Ślaga – Stany graniczne żelbetowego zbiornika wieży ciśnień po 55 latach eksploatacji ... 46DOI: 10.15199/33.2015.09.13
J. Dyczkowski, M. Kaźmierowski – Analiza odkształceń ścian prostokątnych żelbetowych zbiorników na ciecze z uwzględnieniem zbrojenia przeciwskurczowego ... 48DOI: 10.15199/33.2015.09.14
A. Halicka, Ł. Jabłoński – Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłościennych ... 50DOI: 10.15199/33.2015.09.15
Sz. Kaźmierczak – Projektowanie zbiorników z betonu do magazynowania skroplonych gazów na podstawie PN-EN 14620 ... 53DOI: 10.15199/33.2015.09.16
J. A. Prusiel – Analiza naprężeń termicznych w żelbetowych ścianach silosów na zboże ... 55DOI: 10.15199/33.2015.09.17
M. Zych – Korekta maksymalnej średnicy zbrojenia oraz maksymalnego rozstawu prętów zbrojeniowych jako uzupełnienie metody uproszczonej kontroli zarysowania wg PN-EN 1992-3 ... 57DOI: 10.15199/33.2015.09.18
M. Zych – Komentarz do maksymalnej średnicy zbrojenia w ścianach zbiorników żelbetowych zgodnie z PN-EN 1992-3 ... 59DOI: 10.15199/33.2015.09.19
T. Błaszczyński, M. Babiak, P. Wielentejczyk – Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę ... 61DOI: 10.15199/33.2015.09.20
W. Buczkowski, A. Szymczak-Graczyk, Z. Walczak – Przyczyny zarysowań żelbetowych płyt kołowych przekrywających zbiorniki na ścieki ... 63DOI: 10.15199/33.2015.09.21
J. Hulimka, R. Krzywoń – Stan techniczny żelbetowych silosów mączki kamiennej po 40 latach eksploatacji ... 65DOI: 10.15199/33.2015.09.22
M. Kałuża, J. Kubica – Błędy projektowe przyczyną uszkodzeń żelbetowego osadnika zgorzeliny ... 67DOI: 10.15199/33.2015.09.23
M. Kamiński, M. Maj – Rekonstrukcja wzmocnienia opaskami stalowymi silosu żelbetowego po wielu latach użytkowania ... 69DOI: 10.15199/33.2015.09.24
A. Kmita, S. Kostecki, D. Logoń, M. Musiał, W. Pawlak, W. Rędowicz – Problemy wykonawcze związane z budową zapory betonowej w Niedowie ... 71DOI: 10.15199/33.2015.09.25
M. Midro, M. Kot – Analiza uszkodzeń i wzmocnienie kopuły wydzielonej komory fermentacyjnej ... 74DOI: 10.15199/33.2015.09.26
M. Y. Minch, A. Kmita – Degradacja żelbetowej komory syfonowej kolektora na ścieki po wielu latach eksploatacji ... 76DOI: 10.15199/33.2015.09.27
M. Musiał, M. Kamiński, J. Grosel – Modernizacja żelbetowego, ramowego fundamentu pod turbozespół ... 78DOI: 10.15199/33.2015.09.28
M. Musiał, T. Trapko, W. Trapko – Modernizacja podziemnej przepompowni ścieków komunalnych ... 80DOI: 10.15199/33.2015.09.29
L. Runkiewicz, P. Lewiński – Diagnostyka i monitorowanie częściowo sprężonego silosu do magazynowania klinkieru ... 82DOI: 10.15199/33.2015.09.30
A. Seruga, M. Midro, Ł. Ślaga – Modernizacja wydzielonej komory fermentacyjnej po 15 latach eksploatacji ... 84DOI: 10.15199/33.2015.09.31
A. Szymczak-Graczyk – Zmiana sposobu użytkowania i renowacja żelbetowego osadnika popłuczyn ...  86DOI: 10.15199/33.2015.09.32
T. Trapko, T. Kowalik, D. Urbańska – Wzmocnienia kompozytowe otworów w żelbetowych ścianach zbiorników ... 88DOI: 10.15199/33.2015.09.33
K. Dyduch, M. Płachecki, R. Szydłowski – Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania ... 90DOI: 10.15199/33.2015.09.34
P. Lewiński, K. Sztuka – Badania, analiza i monitorowanie zbiornika żelbetowego wzmocnionego przez sprężenie ... 92DOI: 10.15199/33.2015.09.35
J. Mucha, M. Żyła, T. Sadowski, R. Szydłowski – O sprężaniu betonowych zapór wodnych ... 94DOI: 10.15199/33.2015.09.36
R. Szydłowski, M. Mieszczak – Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego
pod turbinę wiatrową ... 96DOI: 10.15199/33.2015.09.37
M. Gwóźdź, M. Suchodoła – Analiza nośności przekrojów aluminiowego zbiornika na styren ... 98DOI: 10.15199/33.2015.09.38
E. Hotała, M. Kuśnierek, Ł. Skotny – Nośność graniczna metalowego płaszcza silosu współpracującego z ośrodkiem sypkim ... 100DOI: 10.15199/33.2015.09.39
E. Hotała, Ł. Skotny, M. Kuśnierek, J. Boniecka – Połączenia pionowych żeber jako słabe miejsca stalowych silosów z blach falistych ... 102DOI: 10.15199/33.2015.09.40
J. Marcinowski – Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych ...  104DOI: 10.15199/33.2015.09.41
Ł. Ortyl, P. Kuras, M. Kędzierski, P. Podstolak – Metody pomiaru częstotliwości drgań własnych i logarytmicznego dekrementu tłumienia kominów stalowych w sytuacjach wymaganych przez Eurokody ... 107DOI: 10.15199/33.2015.09.42
A. Seruga, T. Seruga, M. Zych, Sz. Kaźmierczak, Ł. Ślaga – Badania doświadczalne sprężonej powłoki ochronnej stalowego zbiornika amoniaku ... 110DOI: 10.15199/33.2015.09.43
R. Sieńko, T. Howiacki – Wpływ imperfekcji wykonawczych na wytężenie stalowego zbiornika wieży ciśnień ... 112DOI: 10.15199/33.2015.09.44

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W. Mazur, Ł. Drobiec, R. Jasiński – Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK ... 114DOI: 10.15199/33.2015.09.45
G. Zapotoczna-Sytek – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Kijowie pt. „Energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne zalety budownictwa z autoklawizowanego betonu komórkowego” ... 117DOI: 10.15199/33.2015.09.46

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

G. Dmochowski, P. Berkowski – Wybrane wady wykonawcze ocieplania budynków mieszkalnych metodą ETICS ...  120DOI: 10.15199/33.2015.09.47

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

J. Janota-Bzowski – BIM ekonomicznie ... 122DOI: 10.15199/33.2015.09.48

PRAKTYKA BUDOWLANA

R. Studziński, P. Ordziniak – Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych ... 125DOI: 10.15199/33.2015.09.49

AxisVM (reklama) ... 127

P. Jagielski, J. Szer, E. Błazik-Borowa – Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie ... 128
Produkty przeciwpożarowe PFLEIDERER ... 131DOI: 10.15199/33.2015.09.50
M. Lenart – Zastosowanie metod statystycznych do kontroli odbiorczej prefabrykatów betonowych ... 132DOI: 10.15199/33.2015.09.51
B. Stawiski – Wpływ ulewnego deszczu na wytrzymałość betonu w płytach stropowych formowanych podczas opadów ... 134DOI: 10.15199/33.2015.09.52

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO . . . 136

RYNEK BUDOWLANY

Dyckerhoff Polska (reklama) ... 137

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2015 roku ... 138DOI: 10.15199/33.2015.09.53

JRS (reklama) ... 141

Zmiana cen materiałów budowlanych w lipcu 2015 roku ...  141
M. Sochacki – Poprawa w gospodarce europejskiej siłą napędową ożywienia w budownictwie ... 142DOI: 10.15199/33.2015.09.54
E. Hajtka, M. Bogdał – Trudna ścieżka zmian na rynku wyrobów budowlanych z perspektywy polskiego przemysłu ... 144DOI: 10.15199/33.2015.09.55

PRAWO W BUDOWNICTWIE

G. Bajorek – Ustawa o wyrobach budowlanych ponownie znowelizowana ...  146DOI: 10.15199/33.2015.09.56

Arbocell, Lignocel (reklama) ... 149 

Prenumerata dla uczelni wyższych … 150
Prenumerata dla szkół średnich … 152

Fakro (reklama)
ICOPAL (reklama)