13 – 15 listopada 2019 r. odbędzie się w Krakowie IV Konferencja Naukowo-Techniczna „TECH-BUD” pod hasłem„ Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie”, zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie, pod patronatem honorowym Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury.

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych w polskim budownictwie oraz wyników badań związanych z ich wdrażaniem, a także wymiana doświadczeń z projektowania i realizacji inwestycji.

Tematyka konferencji:
● zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii we
współczesnych realizacjach polskich;
● problemy technologiczno-materiałowo-konstrukcyjne we
współczesnych realizacjach;
● nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania
w budownictwie;
● problemy infrastruktury miast;
● zagadnienia współczesnej architektury i urbanistyki;
● funkcjonowanie współczesnych miast.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., a Komitetu Organizacyjnego mgr inż. Stanisław Nowak.

Termin zgłoszenia referatów to 30 czerwca 2019 r., a ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa 12 października 2019 r.
Warunki uczestnictwa i szczegółowe informacje dotyczące
Konferencji „TECH-BUD 2019” są zamieszczone na stronie
internetowej: www.tech-bud.pzitb.org.pl.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 89 (spis treści >>)