Tytuły naukowe profesora w dziedzinie nauk technicznych (informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia; postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła) prof. dr hab. inż. arch. Anna Pawlikowska-Piechotka;Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Rada Wydziału Architektury, Politechnika Warszawska. ...

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 89 (spis treści >>)