dr inż.Maciej Robakiewicz

3 kwietnia 2019 r. odbyło się w Warszawie XIX FORUMTERMOMODERNIZACJA zorganizowane przez ZrzeszenieAudytorów Energetycznych (ZAE). Głównym tematem tegorocznego FORUM były ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – DROGA DO NISKOEMISYJNEGO BUDOWNICTWA. Patronat honorowy nad FORUM objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast patronat medialny m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”.Wspotkaniu uczestniczyło 240 osób, w tym audytorzy energetyczni i projektanci, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki i polityki.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 46 (spis treści >>)