Z Ryszardem Zającem, Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów, rozmawia Krystyna Wiśniewska

Krystyna Wiśniewska: VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnymbudownictwie” (SPB 2019) odbędzie się 8 – 9 października br. po raz drugi w tym samym, sprawdzonym miejscu – hotelu Narvil w Serocku. Na jakim etapie są przygotowania do konferencji? Ilu uczestników zapowiedziało swój udział?
Ryszard Zając: VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów, a także obchodzony w tym czasie Jubileusz 25-lecia, to najważniejsze tegoroczne wydarzenia naszej organizacji. Przygotowania do obydwu z nich rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym roku i przebiegają one zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aby zapewnić możliwie najwyższy poziom prezentowanych referatów, kontynuujemy zasadę ich zamawiania u najwybitniejszych specjalistów z branży autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Ten etap mamy już za sobą i mogę oficjalnie powiedzieć, że zostanie zaprezentowanych 12 referatów specjalistycznych oraz referat otwierający konferencję, przygotowany przez prof.Grzegorza Kołodko, dotyczący uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. W przypadku referatów specjalistycznych sześć będzie dotyczyć problematyki ABK i sześć zagadnień prefabrykacji betonowej. Poprosiliśmy autorów referatów, aby uwzględnili w swoich wystąpieniach zagadnienia projektowania i zastosowania tych wyrobów budowlanych w odniesieniu do kształtowania architektonicznego budynków oraz zabudowy mieszkaniowej.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 36-37 (spis treści >>)