dr inż. Barbara Francke, Instytut Techniki Budowlanej;
ORCID: 0000-0001-9525-5468

Adres do korespondencji:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne [1] wykonywane są z wyrobów jedno- lub dwuskładnikowych, których podstawowym komponentem jest emulsja bitumiczna w formie pasty nadającej się do szpachlowania lub natryskiwania. Składnikiem podstawowym w obu wersjach produktowych jest fabrycznie przygotowana płynna mieszanina bitumów, np. emulsji asfaltowej anionowej lub kationowej, tworzyw sztucznych oraz wypełniaczy. Może ona zawierać dodatek włókien.Wypełniaczami mogą być m.in. granulat styropianowy, granulat gumowy lub wypełniacze mineralne.

Literatura
[1] Francke Barbara. 2018. Część 10 pracy badawczej „Kreowanie stanowisk krajowych jako polski wkład do norm europejskich, podstawy merytoryczne działalności Instytutu Techniki Budowlanej w pracach normalizacyjnych”. Warszawa. ITB.
[2] Francke Barbara. 2014. „Wymagania techniczne dotyczące właściwości technicznych wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami do wykonywania izolacji części podziemnych budynków zgodnie z PN-EN 15814+A1:2013-04. Materiały Budowlane 499 (3): 2 – 3.
[3] Francke Barbara. 2018. Część 4 pracy badawczej „Analiza i badania systemów: wykończeniowych, powłokowych i naprawczych”. Warszawa. ITB.
[4] PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania.
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), CPR Nr 305/2011, przyjęte 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 2011 r.).

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 21-23 (spis treści >>)