dr inż. Mariola Wasil, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0001-6376-1905

Adres do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.11
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

W przypadku doboru materiału do budowy warstwy uszczelniającej niezbędne jest określenie jego współczynnika filtracji. Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono dla popiołu lotnego oraz popiołu lotnego z dodatkiem 5, 10 lub 15% bentonitu. Próbki badano w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności przy użyciu konsolidometru typu Rowe’a-Bardena. Zaobserwowano wpływ dodatku bentonitu na zmniejszenie wartości przewodności hydraulicznej badanych mieszanin. Otrzymane z badań wartości współczynnika filtracji wskazują, że badane materiały mogą być stosowane do wbudowywania w warstwy uszczelniające składowisk odpadów.

Słowa kluczowe: przewodność hydrauliczna; popiół lotny; bentonit; warstwy uszczelniające składowisk odpadów.

The influence of the bentonite addition on the sealing properties of fly ash

Abstract. In process of choosing material to be built in sealing layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity. Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was observed, that bentonite addition has influence on the decrease of the hydraulic conductivity of testedmixtures. The obtained results show that tested materials are accurate to be built in landfill sealing layers.

Keywords: hydraulic conductivity; fly ash; bentonite; landfill sealing layers.

Literatura
[1] Cartwright Kerol, Bruce R. Hensel. 1997. „Hydrogeology”. W: Geotechnical Practice for Waste Disposal. Daniel D. E. (red.). Chapman & Hall, Londyn.
[2] European Technical Committee No. 8 (ETC 8). 1993. „Geotechnics of Landfill Design and Remedial Works – Technical Recommendation GLR”. Ernst and Sohn, Berlin, Niemcy.
[3] Kozłowski Tomasz. 2015. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 523).
[5] Sear Lindon K. A. 2001. Properties and use of coal fly ash. A valuable industrial by-product. Thomas Telford Ltd., Londyn.
[6] Sivapullaiah Puvvadi V., H. Lakshmikantha. 2004. „Properties of FlyAsh asHydraulic Barrier”. Soil and Sediment Contamination 13 (5): 391 – 406. DOI: 10.1080/10588330490500437.
[7] Wasil Mariola. 2017. „Prediction of hydraulic conductivity of fly ash built-in mineral sealing layers”.W: Proceedings of the 10th International Conference „Environmental Engineering.Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius. DOI: 10.3846/enviro.2017.062.
[8] Wasil Mariola. 2018. Popiół lotny z dodatkiem bentonitu jako materiał na warstwy uszczelniające. Praca doktorska. Białystok. Politechnika Białostocka.
[9] Wileński Piotr. 1984. „Przydatność odpadów z Elektrociepłowni Gliwice do robót ziemnych w budowie dróg”. Prace IBDiM (3): 53 – 66.
[10] Yao Zhitong, Xiaosheng Ji, Prabir Sarker, Junhong Tang, Liuqin Ge,Meisheng Xia,Yongqing Xi. 2015. „Acomprehensive review on the applications of coal fly ash”. Earth-Science Reviews 141: 105 – 121. DOI: 10.1016/j.earscirev.2014.11.016.
[11] Zabielska-Adamska Katarzyna. 2006. Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających. Białystok Politechnika Białostocka.
Przyjęto do druku: 23.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 56-57 (spis treści >>)