dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0001-8917-141X

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.10
Oryginalny artykuł naukowy research paper)

Celem artykułu jest przedstawienie jednej z nowych tendencji w dziedzinie planowania i organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów, jaką są velostrady służące do szybkich codziennych podróży rowerem na dystansach 5 – 30 km drogami o podwyższonych standardach technicznych. Omówiono zasady planowania, projektowania i organizacji tej formy bezpiecznej infrastruktury rowerowej oraz innowacyjne rozwiązanie funkcjonujące w Jaworznie. Uważa się, że w warunkach europejskich velostrady będą rozwijane w latach najbliższych, aby podróże rowerem były alternatywnym sposobem przemieszczania się na dłuższej odległości.

Słowa kluczowe: velostrada; ruch rowerowy; infrastruktura dla rowerzystów; bezpieczeństwo ruchu drogowego.

New tendencies in organization of cycling safety infrastructure
– cycling highways

Abstract. The aim of article is a presentation one of the new tendency in the rage of planning and organization of safety cycling infrastructure – cycling highways for fast daily travels by bike on the distance 5 – 30 km. The principles of planning, designing and organization this safety type of cycling infrastructure as well as an innovative solution functioning in Jaworzno are described. In european conditions for real alternatives for replacements on longer distances, development of bicycle highways will be continuous tendency in the coming years.

Keywords: cycling highway; cycling traffic; cycling infrastructure; road traffic safety.

Literatura
[1] CROW. 2016. Design Manual for Bicycle Traffic, Record 28, Ede.
[2] http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2018/12/CEDårsrapport-2018.pdf (dostęp: 12.02.2019 r.).
[3] http://umap.openstreetmap.fr/en/map/rowerowa-mapa-jaworzna-integracjadrog-dla-rowerow_111576#13/50.2079/19.30479 (dostęp; 12.02.2019 r.) –opracowanie autora.
[4] Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego. 2019. Wypadki drogowe w Polsce 2018,Warszawa.
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
[6] Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. 2017 poz. 1260, z późn. zm. 2017).
[7] Ustawa z 21 marca 1985 o drogach (Dz.U. 1985 r. nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2222, 2017).
Przyjęto do druku: 24.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 52-55 (spis treści >>)