prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0003-3643-9819

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.04
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jako konsultant przy realizowanych inwestycjach oczyszczalni ścieków zwracam uwagę w artykule na najczęściej występujące problemy przy budowie nowych obiektów i eksploatacji istniejących.

Słowa kluczowe: korozja betonu; oczyszczalnia ścieków; powłoki.

Criteria for the selection of protective coatings in concrete sewage
treatment facilities

Abstract. The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. The author was a consultant for the investments being carried out and the article is
to draw attention to the most common problems in the construction of new facilities and existing ones.

Keywords: corrosion of concrete; sewage treatment plant; coatings.

Literatura
[1] Betonbauwerke in Abwasseranlagen. 1995. Bauberatung Zement.
[2] Czarnecki Lech, Paweł Łukowski. 2010. „Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce”. Materiały Budowlane 450 (2): 2 – 5.
[3] FORBUILD. Rury dowymuszania rys.Katalog.
[4] Giergiczny Zbigniew, Tomasz Pużak,Marcin Sokołowski. 2004. Dobór cementu do określonych klas ekspozycji zawartych w normie PN-EN 2006-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. Konferencja DNI BETONU, Wisła: 227 – 239.
[5] Głodkowska Wiesława. 2004. Podstawy i metoda doboru właściwości kompozytów do napraw i ochrony betonu. Koszalin. Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
[6] Hener J. J., H. J. Kaskens. 1993. Prevention of concrete corrosion and odour annoyance with biofiltration. Water Science Technology, vol. 2, No 5-6, Great Britain.
[7] Jasiczak Józef, Tomasz Jaroszyński. 2006. „Projektowanie betonowych obiektów oczyszczania ścieków z uwzględnieniem ich trwałości”. Materiały Budowlane 411 (11): 4 – 9.
[8] Praca zbiorowa pod kierunkiem Lecha Czarneckiego. 2004. Beton według normy PN-EN 206-1. Komentarz. Wydawca: Polski Cement i PKN, Kraków – Warszawa: 298.
[9] Sąsiadek J. 2018. MasterSeal 7000 CR – Innowacja BASF. Seminarium BASF 22-23 marca 2018 pn.: Ochrona zbiorników w oczyszczalniach
ścieków.
[10] Wykładzina PE HD polietylen do betonu /www.amargo.pl/blog/tag/wykladzina-pe-hd/. Opracowanie dla 01/11/SBAD/0022
Przyjęto do druku: 05.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 29-32 (spis treści >>)