dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; 
ORCID: 0000-0003-2476-6951

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.03
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Wraz z postępem w budownictwie pojawiają się nowe, lepsze materiały i technologie. Pozwalają one tworzyć coraz lepsze i trwalsze elementy obiektów odporniejsze na oddziaływanie różnych czynników.Mimo wszystko użytkownicy budynków wciąż borykają się z zawilgoceniem przegród, występującym w wyniku prowadzonych procesów budowlanych, błędnie wykonanych zabezpieczeń wodochronnych czy też po prostu w wyniku awarii lub powodzi. W związku z tym tematyka osuszania jest regularnie poruszana. Należy jednak pamiętać, że nie tylko znajomość samych metod, ale przede wszystkim umiejętne ich dobranie do sytuacji stanowi gwarancję sukcesu. Artykuł porządkuje zagadnienia dotyczące podejścia do osuszania budynku i samego osuszania.

Słowa kluczowe: osuszanie; iniekcje nieizotermiczne; renowacje.

Drying of damp building elements

Abstract. Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to copewith dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings.

Keywords: drying; non-isothermal injections; renovations.

Literatura
[1] Firląg Szymon. 2007. „Współpraca wentylacji mechanicznej z GWC w budynku pasywnym”. Rynek Instalacyjny (3): 21 – 26.
[2] Firląg Szymon,Artur Miszczuk. 2016. „Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia”. Rynek Instalacyjny (6): 68 – 72.
[3] Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2017. Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia fizyki budowli. Warszawa. PWN.
[4] Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Elżbieta Wyszyńska. 2007 „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła – cz. 2. Osuszanie”. Energia i Budynek (10).
[5] Olifierowicz Jerzy. 1998 „Doświadczenia stosowania metod elektrofizycznych, iniekcyjnych i termoiniekcyjnych do osuszania murów.” Konferencja Naukowa. Krynica.
[6] Osuszanie.Lublin.pl: http://osuszanie.lublin.pl/ (dostęp 29.04.2019 r.).
[7] Patent nr 219284. 2015. Sposób osuszania i zabezpieczania murów przed ponownym zawilgoceniem. Warszawa. Wydawnictwo UPRP.
[8] Rokiel Maciej. 2009. Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Warszawa. Wydawnictwo Medium.
[9] Solida Lim. 2011. „Badania nad skutecznością metody elektrofizycznej w zwalczaniu wilgotności kapilarnej malowideł ściennych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Toruń.
[10] Wójcik Robert. 2007. „Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową” Rozdział 11. W: praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma Budownictwo Ogólne tom 2. Fizyka Budowli. Warszawa. Arkady.
[11] Wójcik Robert. 2008 „Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej”. Materiały Budowlane 427 (3): 7 – 8.
[12] Wyszyńska Elżbieta. 2007 „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła”. Energia i Budynek (8).
Przyjęto do druku: 02.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 24-26 (spis treści >>)