dr inż. Zygmunt Matkowski, dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.01
Studium przypadku (Case study)

W przeszłości w celu zabezpieczenia przed bocznym dopływem wilgoci przez powierzchnie pionowe ścian zewnętrznych bardzo często stosowano tzw. fosy (galerie) przyścienne. Głównym zadaniem tych elementów było umożliwienie odparowania wody przez powierzchnie zewnętrzne, co przyczyniało się do zmniejszenia wilgotności oraz wysokości podciągania kapilarnego. Fosy spełniały swoją funkcję pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza wokół zabezpieczanych ścian i prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z dna. Obecnie podczas projektowania remontów budynków likwiduje się fosy przyścienne, zasypując je. W przypadku nieprawidłowego zaprojektowania i wykonania izolacji, zasypanie fosy może doprowadzić do niekorzystnych zjawisk.

Słowa kluczowe: ściany piwniczne; hydroizolacje; wilgotność; błędy

Errors in design and application of hydroinsulation in a building
with a wall ventilation gallery

Abstract. In order to protect surfaces of vertical external walls from moisture penetration sideways, the so-called wall ventilation galleries were very often used in the past. The main function of those elements was to make it possible for moisture to evaporate through external surfaces, which contributed to reducing moisture level and moisture rising by capillary action. The ventilation galleries functioned well provided there was adequate air-circulation around the protected walls and proper drainage of rainwater from the bottom. At present, while designing building renovation, wall ventilation galleries are liquidated and backfilled. If there are faults in the design and application of insulation, backfilling the gallery may bring adverse effects.

Keywords: cellar walls; hydroinsulation; dampness; fault.

Literatura
[1] Hoła Jerzy, Zygmunt Matkowski. 2009. „Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje”. XXIV Konferencja naukowo- techniczna, Szczecin-Międzyzdroje.Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: 73.
[2] Hoła Jerzy, Jan Sikora i inni. 2010. New Tomographic method of brickwork damp identification. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[3] Matkowski Zygmunt. 2002. „Problems involved in nondestructive investigations of brick walls (in Polish)”. Proc. of 31st Domestic Conference on Nondestructive Tests, 31 KKBN, Szczyrk, 22-24 X 2002, Zeszyty Problemowe Badania Nieniszczące (7): 131 – 134.
[4] Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Karysia. 2014. Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Rozdział 12. Warszwa. Grupa Medium.
[5] RokielMaciej. 2009. Hydroizolacje w budownictwie. Warszawa. Grupa Medium.
Przyjęto do druku: 10.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 8-10 (spis treści >>)