mgr Małgorzata Kowalska

Badanie statystyczne prowadzone przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały używane w budownictwie wykazało w styczniu 2019 r. wzrost produkcji w 25 (spośród 44 obserwowanych) grupach wyrobów w porównaniu ze styczniem 2018 r. (w styczniu 2018 r.– w 33 grupach) i w 27 w porównaniu z grudniem 2018 r. (w styczniu 2018 r.– w 31 grupach).
Przyjęto do druku: 04.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 78-80 (spis treści >>)