W końcu 2018 r. Grupę PSB tworzyło 397 firm handlowych, dysponujących łącznie 304 składami materiałów budowlanych, 285 sklepami PSB Mrówka oraz 61 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 16 marketów, a 8 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra PSB Profi. Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych w 2018 r. całej Grupy PSB osiągnęły 6,7 mld zł i były o przeszło 11%większe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są większe o przeszło miliard i pochodzą z tytułu innej działalności, jaką prowadzi duża liczba partnerów PSB, takiej jak sprzedaż paliw, nawozów, budownictwo deweloperskie,wykonawstwo, produkcja, transport, hotelarstwo. Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 9,8%w2018 r.w porównaniu z 2017 r. Z kolei, całkowite przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,7 mld zł i były o 13%większe niż przed rokiem.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 75 (spis treści >>)