dr inż. Bogdan Przybyła, PolitechnikaWrocławska;Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne to podstawa infrastruktury technicznej w miastach. Ze względu na dużą długość przewodów we współczesnych aglomeracjach miejskich, zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania wymaga podejmowania skoordynowanych działań, przy zaangażowaniu ekspertów, wyspecjalizowanego sprzętu i oczywiście odpowiednich nakładów finansowych.

Literatura
[1] Andrzejewski Michał. 2016. „Światło w studni”. Inżynieria Bezwykopowa (1).
[2] CariusMichael. 2013. Premiere für Schachtliner, bi-UmweltBau 3.
[3] Kolonko Andrzej. 2018. „Zastosowanie rękawów CIPP w renowacji przewodów wodociągowych”. Inżynieria Bezwykopowa (4).
[4] Madryas Cezary, Bogdan Przybyła, Leszek Wysocki. 2010. Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych.Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
[5] PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym.
[6] PN-EN ISO 11296-1:2018-04 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne.
[7] Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kolonko: Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Bydgoszcz, 2011.
[8] Przybyła Bogdan. 2012. „Planowanie rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – część I”. Inżynier Budownictwa (4).
[9] Przybyła Bogdan. 2012. „Planowanie rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – część II”. Inżynier Budownictwa (5).
[10]Wójtowicz Bogusław. 2017. „Rękawy filcowe i szklane.Wady i zalety”. Inżynieria Bezwykopowa (3).
Przyjęto do druku: 31.01.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 54-57 (spis treści >>)