mgr inż. Maciej Rokiel, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izolacje w gruncie, niezależnie od tego, czy są izolacjami pierwotnymi czy wtórnymi, muszą tworzyć układ ciągłej, szczelnej wanny oddzielającej budynek lub jego elementy od wilgoci czy wody. W pracach renowacyjnych odtworzenie nieskutecznych czy nieistniejących izolacji fundamentów to jedne z najczęściej wykonywanych prac. Ich rezultatem jest trwałe zmniejszenie wilgotności do akceptowalnego poziomu, co umożliwia dalszą bezproblemową eksploatację, poprzedzoną wykonaniem innych niezbędnych napraw i remontów.

Literatura
[1] Magott Cezariusz. 2013. Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych. Konferencja „Izolacje 2013. Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze”.
[2] Rokiel Maciej. 2019. Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo. Wyd. III, Grupa Medium.
[3] Rokiel Maciej. 2013. Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Grupa Medium.
[4] WTAMerkblatt 4-11-16Messung desWassergehalts bzw. der Feuchte beimineralischen Baustoffen.
[5] WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
[6] WTA Merkblatt 2-83. Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und Baudenkmalpflege.
[7] WTAMerkblatt 4-10-15 Injektionsverfahrenmit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport.
[8] WTAMerkblatt 4-7-15 Nachträgliche mechanische Horizontalsperre.
[9] ZURT-15/IV. 21/2008 – Wyroby przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji.
Przyjęto do druku: 30.01.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 42-45 (spis treści >>)