dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.03.15
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Przeznaczenie wielostanowiskowych garaży podziemnych jest ściśle regulowane przez przepisy polskiego prawa.Niestety realia życia w gęsto zurbanizowanych miastach powodują, że jest społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie tego typu miejsc do innych celów niż pierwotnie zakładano. W artykule omówiono zagrożenia pożarowe wynikające z nieprzestrzegania przepisów.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe; wielostanowiskowe garaże podziemne; powierzchnie magazynowe.

Selected threats resulting from improper use of underground garages

The intended use ofmulti-station underground garages is strictly regulated by Polish law. Unfortunately, the realities of living in densely urbanized cities make it a social consent to use such places for other purposes than originally planned. The article discusses fire risks resulting from non-compliance with regulations.

Keywords: fire safety; multi-station underground garages; storage areas.

Literatura
[1] NEN 6098:2010 Rookbeheersingssystem voor mechanisch geventileerde parkeer – garages.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (WT) z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. poz. 719 i Dz.U. z 2019 r. poz. 67).
[4]Węgrzyński Wojciech, Grzegorz Krajewski. 2015. Systemy wentylacji pożarowej garaży.Projektowanie, ocena, odbiór. Instrukcje,wytyczne, poradniki, ITB.
[5] Węgrzyński Wojciech, Paweł Sulik. 2016. „The philosophy of fire safety engineering in the shaping of civil engineering development”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 64, Iss. 4: 719 – 730.
[6] Wiśniewski Wojciech. 2017. Niebezpieczne graciarnie w garażach. Wspólnota mieszkaniowa.

Przyjęto do druku: 28.02.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 67-68 (spis treści >>)