Z prof. dr. hab. inż. Janem Biliszczukiem, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wrocławskich
Dni Mostowych (WDM) 2018, rozmawia Ewelina Kowałko

Ewelina Kowałko: Proszę o podsumowanie WDM 2018. Jan Biliszczuk: Sądzę, że podobnie jak w latach ubiegłych, seminarium było udane. Uczestniczyło w nim blisko 400 osób reprezentujących środowiska projektantów, wykonawców, administracji drogowej różnych szczebli, akademickie i studenckie. Ta frekwencja bardzo nas cieszy.Wygłoszono 33 referaty o różnorodnej tematyce. Uczestnicy otrzymali bogate pod względem merytorycznym materiały seminaryjne: tom materiałów zawierający referaty z Wrocławskich Dni Mostowych – Mosty hybrydowe; monografię Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów belkowych z dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych oraz monografię Belkowe mosty betonowe budowane metodami wspornikowymi.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 73 (spis treści >>)