Kto ma prawo przeprowadzić kontrolę okresową przewodów kominowych?

Kontrole okresowe stanu technicznego użytkowanego obiektu przeprowadza zawsze osoba do tego upoważniona, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane lub kwalifikacje zawodowe (art. 62 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Co powinien zawierać protokół z okresowej kontroli?

Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie określają, jak powinny wyglądać protokoły z okresowej kontroli. Wyjaśnienie, co powinny zawierać protokoły sporządzane z kontroli okresowych budynków mieszkalnych, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. poz. 836, z późn. zm.).

Zmiany w prawie

W Dzienniku Ustaw z 14 stycznia 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 67). Zgodnie z rozporządzeniem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników...

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 63 (spis treści >>)