Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowuje projekt, który ma za zadanie ustalić zasady współpracy dotyczące bezpiecznej pracy żurawi w obrębie budowy. Brak prawidłowej organizacji transportu, czy brak jasno sprecyzowanych obowiązków i zasad współpracy między kierownikiem budowy a eksploatującym dźwigi jest najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem żurawi. Inicjatywa, którą prowadzi Biuro BHP Budimeksu, ma długoterminowo ten stan zmienić.

Michał Wrzosek
Budimex S.A.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 62 (spis treści >>)